Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine/ MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu
2. Tasandusrühma moodustamine
3. Preemia eraldamine
4. Pärnu linnagalerii juhataja ametisse kinnitamine
5. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
6. Ehitusloa andmine Silla küla, Murumuna 17
7. Ehitusloa andmine Papsaare küla Karukella tee 3
8. Ehitusloa andmine Papsaare küla Karukella tee 5
9. Ehitusloa andmine Papsaare küla Karukella tee 15
10. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu algatamine
11. Ihna kinnisasja ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu alal moodustatavate kinnisasjade omandamine ja isiklike kasutusõiguste seadmiste taotlemine
12. Pärnu linna 2022. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
13. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027
14. Pärnu energia- ja kliimakava 2030 kinnitamine
15. Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“
16. Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord muutmine
17. Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse kord
18. Pärnu kaasava hariduse kompetentsikeskuse põhimäärus
19. Papsaare külas Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid