Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu Linnavalitsuse 17.01.2022 korralduse nr 31 „Pärnu linna 2022. ja 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava“ muutmine
2. Pärnu Spordikooli arengukava kinnitamine
3. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramine
4. Preemia eraldamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
8. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
9. Sundvalduse seadmine 
10. Riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Kinnisasja Riia maantee T23 otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Tallinn – Pärnu – Ikla maantee Pärnu - Uulu teelõigu ehitamiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid