Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Raha eraldamine reservfondist
2. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu
3. Spordiprojektile toetuse eraldamine
4. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
5. Toetuse eraldamine
6. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite soetamiseks toetuse eraldamine
7. Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna põhimäärus
8. Kavaru külas Pikapõlma hoonete koha-aadresside määramine
9. Paikuse alevis Kodara põik 2 detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
11. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks16. Ehitusloa andmine, Malda küla, Väike-Kose
17. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Hakkevõsa võõrandamine
13. Kinnisasjade Talli tänav T1 ja Turu tänav T3 tasuta omandamine
14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks
16. Ehitusloa andmine, Malda küla, Väike-Kose
17. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid