Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
3. Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
4. Volituse andmine
5. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 830 "Liikmeõiguste teostajate määramine " muutmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 29.10.2010 korralduse nr 570 „Tasumäärade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla Lehtmetsatee Jõeservatee Pajuvälja tee
11. Pärnu linnas Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Sillutise tn 1, 3, 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Lembitu tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Aasa tn 16 kinnistule
15. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Papsaare küla, Punga
16. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Riigihanke „Pärnu linna 2022.-2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2022-2023“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2022-2023“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid