Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Preemia eraldamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 17.10.2022 korralduse nr 676 "Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine"muutmine
4. Pärnu linnas Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
5. Papsaare külas Jõesuudme põik 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine
6. Pärnu linnas Lina tn 22a hoonete koha-aadresside määramine
7. Pärnu linnavalitsuse 04.10.2021 korralduse nr 629 „ Tee ehitusloa andmine, Audru alevik, Audru kiriku-rebasefarmi kergliiklustee“, ehitusloa nr 2112271/34118 ja Pärnu Linnavalitsuse 11.04.2022 korralduse nr 266 „Sundvalduse seadmine kinnisasjale Pärnu linn, Audru alevik, Nigula ja Nelgi tn 4“ kehtetuks tunnistamiseks esitatud vaide lahendamine.
8. Linnavara võõrandamine
9. Pärnu linnas Sillutise tn 1, 3, 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid