Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Volituste andmine
3. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
5. Preemia eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Malda külas Sivaku koha-aadressi muutmine
8. Pärnu linnas Savi tn 34a ja Savi tn 36c piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Liu küla, Kivisiilu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 
11. Kinnisasju Pärna allee 5e ja Pärna allee 5b koormava hoonestusõiguse lõpetamine
12. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" (lasteaia toidurahad)
13. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" (lasteaiatasude külmutamine)
14. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse "Pärnu Linnavolikogu 21.04.2022 otsuse nr 33 „Ukraina abistamise fondi loomine“ muutmine“ eelnõu kohta
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sambla tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 kinnistutele
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22d kinnistul

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid