Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2022 korralduse nr 674 „Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine“ muutmine
3. Kinnisasjade otsustuskorras omandamine ja võõrandamine
4. Arvamuse andmine Nurme VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
5. Pärnu Linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel“ muutmine
6.–9. Ehitusloa andmine 
10. Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lindi küla, Karu ja Männitoa kinnistud ning Lavassaare alev, Karja tn 2 ja Pärna tn 3 kinnistud
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Paikuse alev, Vesiroosi tn 10 ja Vesiroosi tänav kinnistud
14.–18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid