Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tori vallas, Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade täiendamine
4.–5. Ehitusloa andmine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 50 kinnistule
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Ermistu külas Seemeli kinnistule
8.–9. Vaide_lahendamise_tähtaja_pikendamine
10. Seljametsa külas Nurme katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Jõõpre külas kinnistutele Välja, Teispere, Põldeotsa
12. Kinnisasja Uulu kalmistu jagamisel moodustatud katastriüksuse 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile
13. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla I, IV ja IX piirkonnas 2022-2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
14. Tasuta parkimislubade andmine Tööinspektsioonile
15. Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022-2027 heaks kiitmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid