Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
3. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
4.–8. Ehitusloa andmine
9.–10. Tee ehitusloa andmine
11. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
12.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine
15. Karusselli 20 vaide lahendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid