Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni 30.04.2022” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögiseadmed)
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Jahtklubi)
7. Pärnu Linnavalitsuse 22.10.2012 korralduse nr 458 muutmine
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid