Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Haldusteenused)
2. Volituste andmine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara võõrandamine (sõiduauto Seat Ibiza)
6. Ehitusloa väljastamine (Kitse tn 15 üksikelamu)
7. Ehitusloa väljastamine (Telliskivi 4a üksikelamu)
8. Ehitamise alustamise lubamine (Cargobus OÜ ajutine pakiladu)
9. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Piiri tn 23) 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 otsuse nr 11 "Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamsieks otsustuskorras" muutmine
15. Raske ja sügava puudega lastele osutatavate tugiteenuste kord
16. Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid