Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.207 korralduse nr 2 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Konkursi väljakuulutamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 14.11.2011 korralduse nr 393 “Tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ Pärnu linna komisjoni koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
5. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid)
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid)
9. Pärnu Linnavalitsuse 09.11.2012 korralduse nr 483 muutmine
10. Linnavara võõrandamine (Rüütli 40, Kuninga 26, 28; Rüütli 51 M1)
11. Parkimisloa kehtetuks tunnistamine ja tasuta parkimisloa andmine (AS Pärnu Vesi)
12. Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid