Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja)
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnarajatiste kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel -riietuskabiinid
6. Nõusoleku andmine Vana-Sauga tänav T1 reaalservituudiga koormamiseks.
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
8. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine Suure-jõe 77
9. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Koha-aadressi määramine
12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
13. Kohanime määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid