Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse komisjonidesse
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Ehitusloa väljastamine Terase 9 üksikelamu püstitamiseks
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Kitse tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013. aasta korralduse nr 541 muutmine
10. Pärnu Linnavolikogu otsus "Audiitori määramine"
11. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine
12. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid