Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Tööpakkumised

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- personal[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Lisainfo telefonil 444 8228


Töökoha eesmärk on Tammiste Hooldekodu juhtimine koostöös Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

• Tammiste hooldekodu

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltööalane
• juhtimiskogemus ja töökogemus
• algatus- ja otsustusvõime, pingetaluvus, strateegiline ja majanduslik mõtlemine, valmidus meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus, suunatus innovaatilistele lahendustele.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd ja võimalust kujundada oma meeskond
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi
• 35 kalendripäeva puhkust

Elulookirjeldus ja visioon hooldekodu juhtimisest (kuni üks A4) koos palgasooviga saata hiljemalt 9. detsembril 2021. Märgusõna ”hooldekodu juhataja”. Lisainfo 444 8228.


Ettevõtluse spetsialist:
• kavandab ja viib ellu ettevõtlusalaseid arendus- ja koostööprojekte
• arendab suhtlusvõrgustikku ettevõtjatega, ettevõtjate ühenduste ja ettevõtlust toetatavate tugiorganisatsioonidega
• osaleb rahvusvahelistes ettevõtlusalastes koostööprogrammides
• juhib investorteenindamist ja organiseerib ärivisiite

Oled sobiv kandidaat kui sul on:
• kõrgharidus (soovitavalt majandusalane)
• varasem töökogemus ettevõtluskoostööga seonduvas valdkonnas
• projektijuhtimise kogemus
• väga hea eesti ja inglise keele oskus
• väga hea eneseväljendusoskus
• algatusvõime uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks
• täpsus ja korrektsus asjaajamises

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd aktiivses kollektiivis
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas
• 35 kalendripäeva puhkust

CV ja palgasooviga motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 12. detsembril 2021. Märgusõna ”ettevõtluse spetsialist”. Info telefonil 444 8228.


Ametikoha tööülesanded:
• Pärnu linna arengukava koostamine ja seire
• valdkonna arengukavade koostamises osalemine
• sotsioloogiliste uuringute tellimise korraldamine ja analüüs
• linna arengu kavandamise jaoks vajalike analüüside ja ülevaadete koostamine

Ootame, et:
• Sul on kõrgharidus (linnakorralduse, inimgeograafia, sotsioloogia, avaliku halduse, majanduse vms erialal)
• Sul on vähemalt 2-aastane töökogemus valdkonnas
• Sa oskad siduda osad kokku tervikuks ning näha ja mõtestada suurt pilti
• Sa oskad kaasata tulemuste saavutamise nimel meeskonda
• Sa valdad väga heal tasemel eesti ja suhtlustasemel inglise keelt

Omalt poolt pakume:
• erialaselt huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd
• eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
• 35 kalendripäeva puhkust

Elulookirjeldus ja palgasooviga motivatsioonikiri saata hiljemalt 10. detsembril 2021. Märgusõna ”linnaarengu peaspetsialist”. Info telefonil 444 8228


Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos vastava erialase ettevalmistusega
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, pingetaluvus, empaatilisus, täpsus, iseseisvus, kohusetunne, analüüsi-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
• hea arvutioskus
• vastavus avaliku teenistuse ja lastekaitseseaduse nõuetele

Kasuks tulevad:
• varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses
• lastekaitsetöötaja kutse 
• vene ja inglise keele oskus

Omalt poolt pakume
• erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas
• toredaid kolleege ja mõnusat meeskonda
• 35 kalendripäeva puhkust

Tööle asumise aeg: detsember 2021

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 6. detsembril 2021. Märgusõna “lastekaitsespetsialist”.  Info telefonil 444 8228


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn
Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Kontaktid ja vastuvõtuajad
• Istungite päevakorrad ja ülevaated
• Nädala eelinfo

Personali peaspetsialist
Tiia Aur
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8228
tiia.aur[at]parnu.ee

Personalispetsialist
Veronika Fedotova 
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8270
veronika.fedotova[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid