Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks
• Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline

• Volikogu 1. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017, volitused kestsid 01.11.2017–09.11.2021
• Volikogu 2. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021, volitused algasid 10. novembril 2021
Valimiskomisjoni otsused 

Pärnu linna põhimäärus
Pärnu linnavolikogu töökord
Hüvitused, tasu maksmise alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Määrused ; Otsused


Pärnu linnavolikogu 2. koosseis

(Alates 10.11.2021)

Pärnu linna valimiskomisjon registreeris 39 linnavolikogu liiget ning erakondade ja valimisliidu kaupa asendusliikmed 9. novembril 2021. Valimistulemused loeti väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algasid 10. novembril 2021.

Koos volikogu eelmise koosseisuga lõppesid ka osavallakogude liikmete volitused. Uued osavallakogude koosseisud ja asendusliikmete järjekorra nimekirja kinnitab linnavalitsuse poolt moodustatud osavallakogu valimiskomisjon, lähtudes valimistulemustest ning isiku kirjalikust nõusolekust osaleda osavallakogu töös.

Valimiskomisjoni 09.11.2021 otsused
Pärnu Linnavolikogu liikmete registreerimine
Pärnu Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
Lisamandaatide registreerimine

Vaata lisaks: Kohalike omavalitsuse volikogude profiiil 


Koosseis
• Erakond Isamaa (6 liiget): Andres Metsoja, Mati Sutt, Rain Jung, Ela Tomson, Siim Suursild, Johan Kärp
• Eesti Keskerakond (5 liiget): Andrei Korobeinik, Vladimir Zemljannikov, Jüri Kirss, Hillar Talvik, Avo Keel
• Eesti Reformierakond (9 liiget): Laura Kiviselg, Urmas Sule, Jane Mets, Annely Akkermann, Andrus Kärpuk, Väino Linde, Enn Raadik, Jüri Vlassov, Eino Ojandu
• Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (10 liiget): Helle Kullerkupp, Sven Sildnik, Edmond Penu, Siimo Lopsik, Priit Sutt, Valmar Veste, Robert Kiviselg, Arvi Karotam, Hanno Harjus, Edgar Maier
• Valimisliit Pärnu Ühendab (9 liiget): Vahur Mäe, Kaja Martinson, Jaana Junson, Elmo Joa, Sander Kilk, Kristel Voltenberg, Teet Kurs, Tarvi Markson

• Vaata lähemalt: liikmed ja kontaktid


Esimees ja aseesimehed
• Esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Pärnu linna ja volikogu, allkirjastada volikogus vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.
• Volikogu esimees: Andres Metsoja, aseesimehed: Jane Mets, Helle Kullerkupp

• Vaata lähemalt: esimees ja aseesimehed

Eestseisus 
• Eestseisus on nõuandev organ, kuhu hääleõigusega kuuluvad volikogu esimees, volikogu aseesimees (aseesimehed), fraktsioonide ja alatiste komisjonide esimehed ning osavallakogude esimehed või nende äraolekul aseesimehed
• Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi toimumise päeval
• Koosseis: Vahur Mäe, Jüri Lebedev, Jaana Junson, Laura Kiviselg, Sven Sildnik, Siim Suursild, Alar Laneman, Vladimir Zemljannikov, Jane Mets, Helle Kullerkupp, Jaanus Põldmaa, Enn Raadik, Anu Randmaa, Eero Rändla, Ela Tomson, Mati Sutt, Andres Metsoja

Fraktsioonid
• Volikogu liikmed võivad moodustada fraktsioone, millesse kuulub vähemalt viis liiget
• Pärnu linnavolikogu 2. koosseisus on moodustatud viis fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, Valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsioon ja Isamaa erakonna fraktsioon

• Vaata lähemalt: fraktsioonid

Komisjonid
• Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi
• Pärnu linnavolikogu 2. koosseisus on moodustatud seitse alatist komsjoni: haridus-ja kultuurikomisjon, majanduskomisjon, noortekogu komisjon, piirkondliku arengu komisjon, planeeringukomisjon, sotsiaalkomisjon ja revisjonikomisjon. Ajutisi komisjone on üks - elanikkonnakaitse komisjon.

• Vaata lähemalt: komisjonid


Istungid
• Pärnu linnavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu kolmandal neljapäeval
• Pärnu linnavolikogu 2. koosseisu esimesene istung toimus 16. novembril. Istungi päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimeeste valimine ning linnavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine. 

• Vaata lähemalt: istungidVolikogu 1. koosseis (2017–2021)

• Volikogu 1. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017
• Volitused kestsid 01.11.2017–09.11.2021
• Vaata lähemalt: 1. koosseis 2017–2021


Pärnu linnavolikogu
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8103
linnavalitsus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid