Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnapea Romek Kosenkranius viibib puhkusel 19.–30. detsembrini. Teda asendab abilinnapea Silver Smeljanski

esmaspäev, 19. detsember
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.30 abilinnapea Ene Täht kohtumisel Pernova hariduskeskuse tehnikamajas. Teemaks keskuse edasised arengud
kell 16.00 linnavalitsuse liige - osavallakeskuse juht Priit Annus punamonumentide teemalisel arutelul (Audru muuseumis)
kell 18.00 abilinnapea Ene Täht Audru kooli jõulukontserdil (Audru Püha Risti kirikus)

teisipäev, 20. detsember
kell 9.00 abilinnapea Silver Smeljanski varjumiskohtade teemalisel arutelul (korraldab siseministeerium)

kolmapäev, 21. detsember
Abilinnapea Ene Täht külastab tema vastutusalasse kuuluvaid linnavalitsuse hallatavaid asutusi
Kell 14.00 abilinnapea Irina Talviste KOV läbirääkimiste rahanduse töörühma koosolekul (korraldab rahandusministeerium)

neljapäev, 22. detsember
Abilinnapea Ene Täht külastab tema vastutusalasse kuuluvaid linnavalitsuse hallatavaid asutusi

reede, 23. detsember
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud 8–12 


Linnapea Romek Kosenkranius on 25. juulist kuni 19. augustini puhkusel, teda asendab abilinnapea Meelis Kukk.
Linnavalitsuse liige, Tõstamaa osavallakeskuse juht Toomas Rõhu on 16.-19. augustini puhkusel, teda asendab linnavalitsuse liige, Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter.

esmaspäev, 15. august
kell 10 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11 linnavalitsuse nõupidamine

teisipäev, 16. august
kell 15 kohtub abilinnapea Irina Talviste ettevõtjatega

kolmapäev, 17. august
abilinnapea Irina Talviste osaleb Ida-Virumaal üürimaja tutvustaval üritusel
kell 10 avalike ürituste komisjon

neljapäev, 18. august
kell 10 kohtub abilinnapea Varje Tipp Tallinnas teiste omavalitsusjuhtidega

reede, 19. august
linnavalitsus töötab kella 15ni
Kell 16 algavad Paikuse osavalla perepäeva üritused, mis kulmineeruvad kell 18 Pärnu Spordikeskuse staadionil algava taasiseseisvumispäeva kontsertõhtuga

laupäev, 20. august
kell 20 algab Koidula muuseumi õuealal iseseisvumise taastamise aastapäeva kontsert. Üritus on tasuta, sisse pääseb alates kella 19st.


esmaspäev, 12. detsember
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 16.30 abilinnapead Irina Talviste, Ene Täht ja Silver Smeljanski SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul

teisipäev, 13. detsember
kell 10.00 abilinnapea Irina Talviste Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse koosolekul
kell 13.00 abilinnapea Irina Talviste Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) volikogus
kell 15.00 linnavalitsuse liige Marika Valter kohtumisel kohalike põllumajandusettevõtjatega teemal - põllumajandus vs päikesepaneelid (Paikuse osavallakeskus)
kell 17.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu kultuurikobara koosolekul. Koosoleku teemaks on Pärnu loomeresidentuuride programm (toimub virtuaalselt)

kolmapäev, 14. detsember
abilinnapea Silver Smeljanski Pärnu jõe teemaplaneeringu meeskonna õpperetkel Harjumaal
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla nõukogu koosolekul
kell 12.00 abilinnapea Meelis Kukk AS Paikre nõukogu koosolekul
kell 15.00 Suur-Jõe 48 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (Suur-Sepa 16, ruum 103)

neljapäev, 15. detsember
kell 10.00 abilinnapead Irina Talviste ja Meelis Kukk Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) rahanduse- ja maksupoliitika töörühma koosolekul
kell 12.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu Päikese Kooli jõululaada avamisel
kell 13.00 linnavolikogu istung (päevakord)
kell 17.00 abilinnapea Ene Täht ning linnavalitsuse liikmed Toomas Rõhu ja Priit Annus Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) üldkoosolekul

reede, 16. detsember
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavalitsuse liikmed Pärnu üldplaneering 2035+ koostamise töögrupi koosolekul
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavalitsuse liikmed nõupidamisel „Kohaliku omavalitsuse kriisijuhtimise tööriist“
kell 15.00 jõulupidu Ukraina sõjapõgenike lastele (Paikuse osavallakeskus)

laupäev, 17. detsember
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius Pärnu jõuluturu avamisel (Iseseisvuse väljak)


Linnapea Romek Kosenkranius on 25. juulist kuni 19. augustini puhkusel, teda asendab abilinnapea Meelis Kukk.
Abilinnapea Riido Villup on 8.-13. augustini puhkusel, teda asendab abilinnapea Meelis Kukk.
Linnavalitsuse liige, Tõstamaa osavallakeskuse juht Toomas Rõhu on 9.-12. augustini puhkusel, teda asendab linnavalitsuse liige, Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter.

esmaspäev, 8. august
kell 10 linnavalitsuse istung
Päevakord:
1. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
2. Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
4. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lai tn 20 kinnistul
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 8
7. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Käärasoo põik 11
8. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Pärlimõisa tee 2
9. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Õuna tn 4
10. Ehitusloa andmine Audru alevik, Ülase tn 2
11. Tee ehitusloa andmine, Mai tänav T1 juurdepääsutee
12. Seliste külas Tammetõru koha-aadressi muutmine
13. Seljametsa külas Halli ja Männituka koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Seljametsa külas Sanemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas Jüri tn 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
17. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
18. Linnavara võõrandamine
19. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga, Mere puiestee 22
20. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 364 muutmine

kolmapäev, 10. august
kell 10 avalike ürituste komisjon

reede, 12. august
kell 16 algavad Tõstamaa osavallapäevad, mis kestavad 14. augustini.

27. septembrist 3. oktoobrini puhkab abilinnapea Silver Smeljanski (27.09 asendab teda abilinnapea Riido Villup, 28.–30.09 asendab abilinnapea Meelis Kukk)
28.–30. september viibivad linnapea Romek Kosenkranius ning abilinnapead Irina Talviste ja Riido Villup lähetuses Brüsselis, Belgia Kuningriigis
29.–30. september osaleb abilinnapea Meelis Kukk Eesti VII Omavalitsuspäeval Viljandis

esmaspäev, 26. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine

teisipäev, 27. september
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius kohtub Jaapani suursaadik hr Yukihiko Matsumuraga (Suur-Sepa 16)
kell 13.00 abilinnapead Irina Talviste, Varje Tipp ja Riido Villup kohtuvad EELK Pärnu Eliisabeti kiriku esindajatega
kell 14.00 linnavalitsuse liige Priit Annus osaleb Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) tänavavalgustuse teemalisel ehituskoosolekul (Audru osavallakeskus)
kell 15.00 abilinnapea Riido Villup ja linnavalitsuse liige Toomas Rõhu osalevad Tõstamaa osavallakogu koosolekul
kell 16.00 abilinnapea Irina Talviste kohtub AS Tallinna Lennujaam esindajatega. Teemaks lennud 2023. aastal

kolmapäev, 28. september
kell 8.10 abilinnapead Meelis Kukk ja Varje Tipp mälestavad parvlaev Estonial hukkunuid (Monument muuli juures)
kell 9.00 eluasemekomisjoni koosolek
kell 9.00 abilinnapea Meelis Kukk Innovatsioonikeskuses Kobar EL toetuste teemalisel infopäeval (Ringi 35)
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste komisjoni koosolek
kell 15.00 linnavalitsuse liige Priit Annus osaleb Audru osavallakogu koosolekul

reede, 30. september
kell 10.00 hoolekandekomisjoni koosolek
kell 11.00 abilinnapea Varje Tipp SA Endla Teater nõukogu koosolekul


 

esmaspäev, 14. november
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine

teisipäev, 15. november
kell 11.00 abilinnapea Silver Smeljanski Rääma 38 kvartali arhitektuurikonkursi žürii koosolekul
kell 16.00 abilinnapea Irina Talviste kohtumisel Supeluse tänaval tegutsevate ettevõtjatega (linnavalitsuse maja , III korruse saal)

kolmapäev, 16. november
abilinnapea Silver Smeljanski ja planeerimisosakonna ametnikud külastavad kolleege Haapsalu linnavalitsuses
kell 10.00 avalike ürituste lubade väljastamise komisjon

neljapäev, 17. november
kell 9.00 abilinnapea Silver Smeljanski ja linnavalitsuse liige Marika Valter Pärnu linna üldplaneeringu töötoas (Paikuse - tiheasustus ja juhtfunktsioonid)
kell 13.00 Pärnu linnavolikogu istung (päevakord)

reede, 18. november
kell 9.00 abilinnapea Silver Smeljanski ja linnavalitsuse liige Priit Annus Pärnu linna üldplaneeringu töötoas (Audru - tiheasustus ja juhtfunktsioonid)


esmaspäev, 5. detsember
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek
kell 16.00 abilinnapead Ene Täht ja Silver Smeljanski Pärnu linna IT-hariduse teemalisel kohtumisel

teisipäev, 6. detsember
kell 9.00 abilinnapea Ene Täht kohtumisel Pärnu lasteaedade juhtidega
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pernova hariduskeskuse direktor Kaie Mertsin Pernova jõulupromenaadist ja Jõulukülast
kell 14.00 abilinnapead Ene Täht ja Irina Talviste Pärnumaa Ettevõtete Koja mikrokonverentsil (Endla Teater)
kell 15.00 abilinnapea Irina Talviste kriisiks valmisoleku seminaril (Strand Spa & Conference Hotel)
kell 15.00 linnavolikogu majanduskomisjon
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius Soome Vabariigi 105. aastapäeva vastuvõtul (Soome Suursaatkond)
kell 16.30 linnavolikogu noortekogu koosolek

kolmapäev, 7. detsember
kell 9.00 eluasemekomisjoni koosolek
kell 12.00 linnavalitsuse liige Marika Valter Pärnu linna üldplaneeringu teemalisel arutelul
kell 13.00 linnavarakomisjoni koosolek
kell 15.00 linnavolikogu sotsiaalkomisjon
kell 16.00 abilinnapea Irina Talviste korteriühistute infopäeval (linnavalitsuses, III korruse saalis)

neljapäev, 8. detsember
kell 9.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosolek
kell 10.00 abilinnapea Irina Talviste turisminõukoja koosolekul
kell 11.00 abilinnapea Ene Täht Eesti Linnade ja Valdade Liidu töörühma koosolekul
kell 15.00 linnavolikogu eakate koostöökogu koosolek (linnavalitsusses, ruumis 103)

reede, 9. detsember
kell 10.00 abilinnapea Ene Täht spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosolekul
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla auditikomitee koosolekul
kell 13.00 Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu avalik arutelu


esmaspäev, 20. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 haridusosakonna ning huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö juhtide kooliaasta alguse kohtumine noortekeskuses HUUB
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 14.00 abilinnapea Varje Tipp õnnitleb 100-aastast linnakodanikku
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius asetab nurgakivi Pärnu Päikese kooli uuele õppehoonele

teisipäev, 21. september
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm, mida teha aia- ja haljastusjäätmetega
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu koosolek
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 22. september
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius langetab rannahoone rõdul suvepealinna lipu ja heiskab roheliste sihtkohtade organisatsiooni Green Destinations lipu
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 Audru osavallakogu koosolek
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius Pärnu väärikate ülikooli avaaktusel spaahotellis Strand

neljapäev, 23. september
kell 14.00 kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas Pärnu muuseumi nõukogu koosolekul
kell 15.00 Paikuse osavallakogu koosolek

laupäev, 25. september
kell 10.00 abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakonna juhataja Ene Koitla hariduskonverentsil Koidula gümnaasiumis

pühapäev, 26. september
kell 13.00 abilinnapea Varje Tipp eakate päeva kontsertaktusel Endla teatris


esmaspäev, 27. detsember
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna koosolek
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil

teisipäev, 28. detsember
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 kultuuri- ja sporditeenistuse nõupidamine
kell 10.30 abilinnapea Meelis Kukk Paikre nõukogu koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ on külas Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 29. detsember
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 hoolekandekomisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 Audru osavallakogu

neljapäev, 30. detsember
kell 08.30 korrakaitseteenistuse koosolek
kell 15.00 koalitsiooninõukogu
kell 15.00 Paikuse osavallakogu
kell 18.00 Pärnu aasta teo ja linna kultuuripreemiate väljakuulutamine raekojas

reede, 31. detsember
Linnavalitsus ja osavallakeskused töötavad kella 12ni.
Meeleolukat aastavahetust!


esmaspäev, 19. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 11.00 abilinnapea Riido Villup majandus – ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) koosolekul. MKM tutvustab, millised energiahinna leevendusmeetmed on talvehooajal kavas kodutarbijatele
kell 18.00 linnavalitsuse liige Priit Annus Lindi lasteaed-algkooli hoolekogus

teisipäev, 20. september
kell 10.00 abilinnapea Meelis Kukk Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma koosolekul (Tallinnas)
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Riido Villup kohtumisel Senior Group Europe esindajaga. Teemaks eakate hoolekandeteenused.

kolmapäev, 21. september
21.- 22.09 abilinnapea Irina Talviste ja linnavalitsuse liige Marika Valter visiidil Brüsselis. Eesmärgiks tutvumine Euroopa Liidu institutsioonidega ning uue EL struktuurfondi rahastuse ülevaade.
kell 9.00 eluasemekomisjoni koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste komisjoni koosolek
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius Väärikate Ülikooli avaaktusel TÜ Pärnu Kolledžis (Ringi 35)

neljapäev, 22. september
kell 9.00 kohtub linnapea siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüdiga. Teemaks on koostöö siseturvalisuse valdkonnas

reede, 23. september
kell 15.30 haridusosakonna juhataja Ene Koitla kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna esindajaga.
kell 18.00 abilinnapea Irina Talviste ja linnavalitsuse liige Marika Valter sügispealinna tiitli üleandmise tseremoonial Narvas

laupäev, 24. september
kell 11.00 abilinnapead Irina Talviste ja Riido Villup ning linnavalitsuse liige Marika Valter osalevad Maal Elamise Päeval Paikuse osavallas


esmaspäev, 7. november
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek

teisipäev, 8. november
kell 11.00 abilinnapea Irina Talviste Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse koosolekul
kell 11.30 abilinnapea Riido Villup TREraadio Pärnu pooltunnis. Teemaks on sotsiaalvaldkond ja sotsiaaltöötajad
kell 13.00 linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek
kell 15.00 linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek
kell 16.30 linnavolikogu noortekogu komisjoni koosolek

kolmapäev, 9. november
9.-10. novembril abilinnapea Irina Talviste kohalike omavalitsuste kriisijuhtimise koolitusel Rakveres.
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla nõukogu koosolekul
kell 10.00 avalike ürituste lubade väljastamise komisjon
kell 14.00 abilinnapea Ene Täht kohtub Pärnu Linna Koolijuhtide Ühendusega
kell 15.00 linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek

neljapäev, 10. november
kell 15.00 Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022–2027 avalik arutelu (Pärnu linnavalitsuse suur saal)

reede, 11. november
kell 9.00 linnavarakomisjoni koosolek

laupäev, 12. november
kell 17.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Riido Villup sotsiaalvaldkonna tunnustuste üleandmisel (Hotell Strand. Sündmus on kutsetega)

pühapäev, 13. november
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius, abilinnapea Irina Talviste ja linnavalitsuse liige Marika Valter Pärnumaa Aasta Isa 2022 väljakuulutamisel (Raekoda)


esmaspäev, 28. november
kell 10.00 linnavalitsuse istung
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 abilinnapea Ene Täht kohtumisel Pärnu haridusjuhtidega
kell 14.00 abilinnapea Silver Smeljanski Pärnu linna üldplaneeringu töötoas (keskuslinn - tiheasustus ja juhtfunktsioonid)
kell 18.00 linnapea Romek Kosenkranius Eesti Vabadussõja alguse päevale pühendatud tänujumalateenistusel.
Järgneb pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile Tori kalmistul.

teisipäev, 29. november
kell 10.30 linnapea Romek Kosenkranius Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR – Conference of Peripherial Maritime Regions) koosolekul (toimub virtuaalselt)
kell 11.00 abilinnapead Ene Täht ja Riido Villup kohtumisel mille teemaks on kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil
kell 13.00 abilinnapea Ene Täht KLAT vebinaril 
kell 14.00 abilinnapea Silver Smeljanski osavaldade infopäeval (Forwardspace, Aida tn 7)
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Irina Talviste linnavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni koosolekul
kell 15.00 linnavalitsuse liikmed Marika Valter ja Priit Annus kaugtöö-teemalisel infoseminaril (Forwardspace, Aida tn 7)
kell 15.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu vähemusrahvuste ümarlaua koosolekul
kell 17.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu kultuurikobara koosolekul

kolmapäev, 30. november
kell 11.00 abilinnapea Ene Täht haridusvaldkonna 2023. aasta rahastamise vebinaril (korraldaja on Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga)
kell 12.00 linnavalitsuse liige Marika Valter nõupidamisel „Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas EL 2021+ struktuurivahendite kasutamisel“
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius Eesti Vabariigi kaitseminister Hanno Pevkuri vastuvõtul Tallinnas
kell 15.00 abilinnapead Irina Talviste ja Ene Täht linnavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosolekul

neljapäev, 1. detsember
abilinnapea Silver Smeljanski osaleb Ranna pst 7 kinnistu arhitektuurikonkursi žüriis (Tallinnas)
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni korralisel istungil
kell 10.00 abilinnapea Riido Villup kohalike omavalitsuste infopäeval. Teemaks on 1.01.2023 rakenduv lastekaitseseaduse muudatus
(korraldaja on sotsiaalministeerium koostöös sotsiaalkindlustusametiga)
kell 15.00 abilinnapea Ene Täht linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul
kell 19.00 Pärnu linna 2022. aasta kultuuripreemiate üleandmine (Rannahotell. Sündmus on kutsetega)

reede, 2. detsember
kell 10.30 abilinnapea Silver Smeljanski osaleb Pärnu jõe teemaplaneeringu eskiislahenduse läbivaatamisel ja paikvaatluse tegemisel
kell 18.00 Ene Täht Pärnu Kontserdimaja 20. aastapäevale pühendatud kontserdil

laupäev, 3. detsember
kell 12.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu õpilasfirmade laada avamisel (Port Artur)

pühapäev, 4. detsember
kell 12.00 abilinnapea Ene Täht Portselanimaali Seltsi Lüster jõulunäituse avamisel (Nooruse Maja , Roheline 1b)


esmaspäev, 26. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek

teisipäev, 27. aprill
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 10.00 turismiasjaliste ümarlaud
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägivad Pärnu abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakonna juhataja Ene Koitla Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegiast aastateks 2021-2035
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 28. aprill
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 09.00 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 abilinnapea Silver Smeljanski, linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk ning taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur kliimamuutustega kohanemise veebikohtumisel
kell 11.00 abilinnapea Meelis Kukk Estonia Spa Hotelsi nõukogu koosolekul
kell 15.00 Audru osavallakogu

neljapäev, 29. aprill
kell 13.00 hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon
kell 15.00 Paikuse osavallakogu

reede, 30. aprill
Linnavalitsus ja osavallakeskused töötavad kella 15ni
kell 10.00 hoolekandekomisjon

laupäev, 1. mai
Ilusat kevadpüha!


esmaspäev, 13. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni erakorralisel istungil
kell 15.00 turismispetsialistid sporditurismi arendamise ja turundamise ümarlaual

teisipäev, 14. september
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Linda Õisman noorte tööturule kaasamise programmist STEP
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp Eesti linnade ja valdade liidu koosolekul
kell 15.00 linnavarakomisjon
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 15. september
kell 08.30 turismispetsialistide veebikoosolek EASi turismiarenduskeskusega
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla nõukogu koosolekul
kell 10.00 abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni plaanilisel istungil
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 14.00 lasteaedade direktorite ja õppealajuhatajate ümarlaud

neljapäev, 16. september
kell 12.00 linnavolikogu istung (päevakord)
reede, 17. september
kell 13.30 linnapea Romek Kosenkranius Pärnu haiglas ülemaailmsel patsiendiohutuse päeval
kell 14.00 abilinnapead Varje Tipp ja Silver Smeljanski SA Endla Teatri nõukogu koosolekul


esmaspäev, 22. november
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 12.00 linnavolikogu istung (päevakord)
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek

teisipäev, 23. november
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägivad noortegarantii tugisüsteemist Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhtumikorraldajad Jaana Kokk ja Triin Mäger
kell 14.00 turismispetsialistide ja turismiettevõtjate veebikoosolek Eesti Lennundusklastriga
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 24. november
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 08.30 turismispetsialistide koosolek EAS-i turismiarenduskeskusega
kell 10.00 turismiasjaliste ümarlaud
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 12.00 arenguteenistuse juhataja Lea Kalda infopäeval „Linnad ja teadus“
kell 13.30 arhitektide nõupidamine

neljapäev, 25. november
kell 13.00 lastekaitseteenistuse juhataja Linda Õisman naiste tugikeskuse teenuse kogemusuuringu tutvustamisel
kell 18.00 Pärnumaa aasta tegijate tunnustusüritus Lottemaal

reede, 26. november
kell 09.30 turismispetsialistid Eesti turismistrateegia 2022-2025 tutvustamisel
kell 10.00 planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel Pärnu jõe teemaplaneeringu töökoosolekul

pühapäev, 28. november
Ilusat esimest adventi!
kell 17.00 linnapea Romek Kosenkranius tervitab Iseseisvuse väljakul heade pühadesoovidega advendiaja algust


esmaspäev, 20. detsember
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna koosolek

teisipäev, 21. detsember
Pärnumaa pööripäeva pöördekonverents Estonia spaahotelli konverentsikeskuses
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 kultuuri- ja sporditeenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ on külas jõuluvana Ärni
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 18.00 linnapea Romek Kosenkranius kuulutab raekoja ukselt välja jõulurahu
kell 19.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp annavad üle Pärnu linna tänavused kultuuripreemiad

kolmapäev, 22. detsember
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 09.00 teabekorralduse teenistuse nõupidamine
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine

neljapäev, 23. detsember
kell 08.30 korrakaitseteenistuse koosolek
Linnavalitsus ja osavallakeskused töötavad kella 12ni.

reede, 24. detsember
Linnavalitsus ja osavallakeskused on suletud.
Rahulikke pühi!


Linnapea Romek Kosenkranius on 25. juuli-19. august puhkusel.
Abilinnapea Irina Talviste on 18.-31. juuli puhkusel
Abilinnapea Varje Tipp on 27. juuni-29. juuli puhkusel
Abilinnapea Meelis Kukk on 12.-31. juuli puhkusel
Abilinapea Silver Smeljanski on 12.-29. juuli puhkusel
Puhkajaid asendab abilinnapea Riido Villup

esmaspäev, 25. juuli
kell 17 kuulab abilinnapea Varje Tipp Pärnu keskraamatukogu saalis toimuvat Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo ja rahvusvahelise õiguse kaasprofessori René Värki loengut "Venemaa agressioon Ukraina vastu rahvusvahelise õiguse vaatevinklist".

kolmapäev, 27. juuli
kell 10 avalike ürituste komisjon
kell 13 osaleb linnavalitsuse liige, Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter maal elamise päeva ettevalmistaval kohtumisel

neljapäev, 28. juuli
kell 13 osaleb linnavalitsuse liige, Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter Kurgjal kaunite kodude tunnustusüritusel
kell 16 algab keskraamatukogus Pärnu linna arengukava tegevuskava aastateks 2023–2027 ja linna eelarvestrateegia aastateks 2023–2027 avalik arutelu

esmaspäev, 12. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 abilinnapea Irina Talviste osaleb kohtumisel turismisihtkohtade arendusorganisatsiooniga (Destination Management Organization , DMO, toimub linnavalitsuse hoones)
kell 14.00 abilinnapea Silver Smeljanski suvekaubanduse teemalisel nõupidamisel
kell 15.00 abilinnapea Irina Talviste eakate koostöökogu koosolekul (Forwardspace, Aida 5)
kell 16.00 linnavalitsuse liikmed Priit Annus ja Toomas Rõhu Saare-Liivi meretuulepargi teemalisel nõupidamisel (Audru osavallakeskuse ruumides)

teisipäev, 13. september
Kell 10.00 abilinnapea Meelis Kukk osaleb säästva liikuvuse meetme toetuse arutelul (Suur-Sepa 16)
Kell 11.00 abilinnapea Irina Talviste osaleb Eesti Valdade ja Linnade Liidu (ELVL) juhatuse koosolekul
kell 13.00 abilinnapea Irina Talviste ja Varje Tipp osalevad Eesti Valdade ja Linnade Liidu (ELVL) volikogu koosolekul

kolmapäev, 14. september
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste komisjoni koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse liige Priit Annus osaleb WaterLANDS programmi külastusretkel Kikeperas. Tegemist on märgalade taastamise programmiga, mille eesmärgiks on süsiniku sidumine ja elurikkuse toetamine
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla nõukogu koosolekul
kell 14.00 abilinnapea Silver Smeljanski osaleb Pärnumaa strateegiatöörühma koosolekul
kell 16.00 abilinnapea Irina Talviste osaleb korteriühistute infopäeval (Suur-Sepa 16)

neljapäev, 15. september
kell 13.00 Pärnu linnavolikogu istung (päevakord)

reede, 16. september
kell 9.30 osaleb abilinnapea Varje Tipp seminaril „Juhi tööriistad – tulemustasu ja tulemusjuhtimine (Estonia Resort Hotel & Spa)


esmaspäev, 31. oktoober
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)

teisipäev, 1. november
Linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Irina Talviste kohtuvad Narva Linnavalitsuse delegatsiooniga. Delegatsiooni juhib linnapea Katri Raik

kolmapäev, 2. november
kell 9.00 abilinnapea Riido Villup eluasemekomisjoni koosolekul
kell 10.00 avalike ürituste lubade väljastamise komisjon
kell 12.00 abilinnapea Silver Smeljanski SA Endla Teater nõukogu koosolekul
kell 15.00 linnavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosolek
kell 16.00 abilinnapea Irina Talviste Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul

neljapäev, 3. november
kell 13.30 linnavalitsuse liige Priit Annus osaleb Audru Vikerkaare lasteaia aastapäeva tähistamisel
kell 16.00 linnavalitsuse liige Ene Täht kohtub Eesti Korvpalliliidu ja Pärnu Sadama korvpallimeeskonna esindajatega

reede, 4. november
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla auditikomitee koosolekul
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavalitsuse liige Ene Täht annavad uutele väikestele linnakodanikele üle hõbelusikad (Raekojas. Sündmus on kutsetega)


esmaspäev, 21. november
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungil. (Kriisideks valmisoleku seaduse tutvustus omavalitsustele)
kell 15.00 abilinnapea Irina Talviste külastab ettevõtet MetsäWood Eesti AS
kell 17.30 abilinnapea Irina Talviste korteriühistute infopäeval - Päästeameti „Ole valmis!“ infotunnid

teisipäev, 22. november
Linnapea Romek Kosenkranius ja linnavalitsuse liikmed koostöökohtumisel Põhja-Pärnumaa vallajuhtidega
kell 11.30 TREraadio saates Pärnu pooltund linnamajandusosakonna juhataja Karmo Näkk ja haljastuse peaspetsialist Kadri Kõresaar. Teemaks 1. detsembrist algav uus jäätmeveo periood.
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu istung

kolmapäev, 23. november
kell 14.00 abilinnapea Ene Täht Pärnu linna kultuuripreemiate määramise komisjonis
kell 14.30 Audru osavallakogu istung

neljapäev, 24. november
kell 9.00 abilinnapea Silver Smeljanski Pärnu Pärnu linna üldplaneeringu töötoas (Tõstamaa - tiheasustus ja juhtfunktsioonid)
kell 10.00 linnavalitsuse liige Priit Annus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) seminaril
kell 10.00 abilinnapea Ene Täht kohtumisel Pärnu Õppenõustamiskeskuse teemadel
kell 15.00 linnavalitsuse liige Marika Valter Paikuse osavallakogu istung
kell 18.00 linnavalitsuse liikmed auhindade Pärnumaa tegijad 2022 üleandmisel (sündmuse korraldaja SA Pärnumaa Arenduskeskus)

reede, 25. november
kell 14.00 abilinnapea Silver Smeljanski SA Endla Teater nõukogu koosolekul

pühapäev, 27. november
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavalitsuse liige Marika Valter 1. advendi tähistamisel Paikusel (Coop kaupluse esine plats)
kell 16.30 linnapea Romek Kosenkranius 1. advendi tähistamisel Iseseisvuse väljakul


esmaspäev, 19. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
kell 15.00 abilinnapea Varje Tipp spordi- ja kultuuristrateegia juhtgrupi arutelul

teisipäev, 20. aprill
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.00 abilinnapea Varje Tipp ECONi komisjoni koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Pärnu abilinnapea Mart Järvik suvistest teede investeeringutest, ideest muuta Kuninga tänav suvel jalakäijate alaks ning plaanist kehtestada Pärnu jõele eripiirkond
kell 15.00 haridusosakonna juhataja Ene Koitla väärtusarenduse edendamise programmi infopäeval
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 21. aprill
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 turismispetsialistide veebikoosolek EASi turismiarenduskeskusega
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 15.00 kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas Pärnu muuseumi nõukogu koosolekul

neljapäev, 22. aprill
kell 09.00 haridusosakonna juhataja Ene Koitla haridusvõrgu veebinaril
kell 13.00 abilinnapea Silver Smeljanski energia- ja kliimapoliitika meetmete veebikohtumisel


Veebilehel kasutatakse küpsiseid