Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

esmaspäev, 6. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 15.00 volikogu planeeringukomisjoni koosolek

teisipäev, 7. september
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pernova hariduskeskuse direktor Kaire Mertsin uutest huviringidest ning müügi- ja turundusjuht Karin Puu sellest, mida uut ja põnevat on teoksil Pernova loodusmajas
kell 15.00 volikogu sotsiaalkomisjoni koosolek
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 16.30 volikogu noortekogu komisjoni koosolek

kolmapäev, 8. september
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 14.00 koolialguse infotund Pärnu haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna esindajatele Estonia spaahotelli konverentsikeskuses
kell 15.00 volikogu majanduskomisjoni koosolek

reede, 10. september
kell 10.00 arenguteenistuse juhataja Lea Kalda uuringu „Kuidas mõjutab Rail Balticu valmimine Pärnumaa sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvastikutrende aastani 2050?“ avakoosolekul
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp Nooruse majas Eesti rahvaülikoolide liidu konverentsil


esmaspäev, 15. november
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 13.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 14.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istung

teisipäev, 16. november
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 10.00 planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringu tuuleenergeetika töötoas
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägivad Pärnu muuseumi juhataja Aet Maatee ja arendusjuht Tiit Kask muuseumi 125. sünnipäevast ning muuseumi tulevikuplaanidest

kell 12.00 linnavolikogu istung - päevakord:
1. Pärnu linnavolikogu esimehe valimine
2. Pärnu linnavolikogu aseesimeeste valimine
3. Pärnu linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 17. november
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine

neljapäev, 18. november
kell 10.00 päästeameti infotund arhitektidele


 

esmaspäev, 13. detsember
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna koosolek

teisipäev, 14. detsember
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 kultuuri- ja sporditeenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend talvepuhkuse võimalustest Pärnumaal
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 17.00 haridusosakonna kohtumine koolijuhtidega

kolmapäev, 15. detsember
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius kohtumisel päästeametiga
kell 16.00 abilinnapea Meelis Kukk Estonia Spa Hotelsi nõukogu koosolekul
kell 16.00 abilinnapea Irina Talviste kohtub Kabli seltsimajas MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskoguga
kell 17.00 abilinnapea Varje Tipp kunstnike majas Pärnu kunstiklubi näituse avamisel

neljapäev, 16. detsember
kell 09.00 korrakaitseteenistuse koosolek
kell 10.00 abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakonna töötajad kohtuvad Estonia spaahotelli konverentsikeskuses Viimsi haridustöötajatega
kell 12.00 linnavolikogu istung (päevakord)

reede, 17. detsember
kell 15.00 abilinnapea Varje Tipp SA Endla Teatri nõukogu koosolekul


Abilinnapea Varje Tipp on 27.juuni-29. juuli puhkusel
Abilinnapea Meelis Kukk on 6.-31. juuli puhkusel
Abilinnapea Riido Villup on 4.-24. juuli puhkusel
Abilinapea Silver Smeljanski on 11.-29. juuli puhkusel
Pärnu linnavalitsuse liige-Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Toomas Rõhu on 27. juuni-22. juuli puhkusel
Pärnu linnavalitsuse liige-Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus on 4.-22. juuli puhkusel
Pärnu linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter on 11.-24. juuli puhkusel
Asendab abilinnapea Irina Talviste

esmaspäev, 11. juuli
kell 14.00 linnavalitsuse istung

teisipäev, 12. juuli

kolmapäev, 13. juuli
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius Neeme Järvile pühendatud Niue saareriigi kuldmündi esitlusel Pärnu kontserdimajas

neljapäev, 14. juuli
kell 11.45 linnapea Romek Kosenkranius Prantsuse suursaatkonna vastuvõtul

reede, 15. juuli
kell 09.00 abilinnapea Irina Talviste nõupidamisel linnamajanduse osakonna ja arenguosakonnaga


esmaspäev, 5. september
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 kohtub linnapea Romek Kosenkranius India Vabariigi suursaadikuga
kell 15.00 Marika Valter osaleb koosolekul kus räägitakse tulevastest Erasmus+ programmi võimalustest (toimub virtuaalselt)
kell 15.00 volikogu planeeringukomisjoni koosolek

teisipäev, 6. september
kell 11.30 räägib abilinnapea Irina Talviste ja politsei esindaja TRE Raadio saates Pärnu pooltund alkoholimüügipiirangutest Pärnus
kell 13.00 volikogu revisjonikomisjoni koosolek
kell 15.00 volikogu majanduskomisjoni koosolek
kell 17.00 Marika Valter Rohelise Jõemaa Koostöökogu (RJK) nõupidamisel. Teemaks LEADER meetmed - innovaatilised ideed ja lahendused

kolmapäev, 7. september
kell 9.00 abilinnapea Riido Villup osaleb linnavalitsuse eluasemekomisjoni töös
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste komisjoni koosolek
kell 10.00 Priit Annus osaleb Liivi Lahe Kalanduskogu seminaril
kell 12.00 abilinnapea Varje Tipp osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) haridus- ja noortevaldkonna töörühma koosolekul
kell 15.00 volikogu sotsiaalkomisjoni koosolek
kell 15.30 Tammiste piirkonna detailplaneeringu eskiisitutvustuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (ruum 346 , III korrus)

neljapäev, 8. september
linnapea Romek Kosenkranius, abilinnapea Irina Talviste ja linnavalitsuse liige Marika Valter osalevad KOV
juhtidele suunatud Kaitseliidu Lääneringkonna maakaitse seminaril
kell 10.00 abilinnapea Silver Smeljanski ja planeerimisosakond võõrustavad Saaremaa planeerimisosakonna ametnikke

reede, 9. september
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla auditikomitee koosolekul
kell 13.00 lastekaitseteenistuse juhataja Linda Õisman koostöökohtumisel Läti lastekaitsetöötajatega
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp annavad väikestele linnakodanikele üle hõbelusika (Raekoda, ainult kutsetega)

laupäev, 10. september
kell 13.00 abilinnapea Irina Talviste teeb ettekande ENLi Osalusakadeemias poliitika toimimisest kohalikus omavalitsuses. Sündmus toimub Tallinnas.


esmaspäev, 24. oktoober
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 riigihankekomisjoni koosolek
kell 15.00 abilinnapea Silver Smeljanski Posaleb ärnumaa strateegiatöörühma koosolekul

teisipäev, 25. oktoober
kell 11.30 Tre Raadios Pärnu linna pooltund. Teemaks kaasav eelarve. Saates osaleb abilinnapea Irina Talviste

kolmapäev, 26. oktoober
kell 10.00 avalike ürituste lubade väljastamise komisjon

neljapäev, 27. oktoober
kell 9.30 abilinnapea Riido Villup kohtub Pärnu Kolledži üliõpilastega
kell 13.00 abilinnapea Irina Talviste osaleb Pärnu Pensionäride Liidu vestlusklubis, kus teemaks Pärnu kui rohelise linna kuvandi säilitamine ja edendamine
kell 14.00 linnavara komisjon
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Irina Talviste osalevad Pärnumaa Ettevõtete koja volikogu koosolekul

reede, 28. oktoober
kell 10.00 abilinnapea Irina talviste osaleb MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul
kell 10.00 hoolekandekomisjon


esmaspäev, 12. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek

teisipäev, 13. aprill
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski Pärnu linna kaasavast eelarvest
kell 13.00 linnavarakomisjon
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 14. aprill
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 09.00 lastekaitseteenistuse koosolek
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel turvalise elukeskkonna veebikonverentsil
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius Pärnu haigla nõukogu koosolekul
kell 13.30 arhitektide nõupidamine

neljapäev, 15. aprill
kell 12.00 linnavolikogu istung (päevakord)
kell 14.00 sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu sotsiaalhoolekande kutsenõukogu koosolekul


esmaspäev, 30. august
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek

teisipäev, 31. august
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla algavast kooliaastast
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 16.00 abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakonna juhataja Ene Koitla Pärnu Saksa tehnoloogiakooli 20. juubeliga seotud vastuvõtul

kolmapäev, 1. september
kell 09.00 eluasemekomisjon
kell 09.00 linnapea Romek Kosenkranius kohtub Saksa suursaadiku Christiane Hohmanniga
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 14.00 volikogu revisjonikomisjoni koosolek
kell 15.00 volikogu piirkondliku arengu komisjon
kell 16.00 Rannahotellis kooliaasta alguse pidulik vastuvõtt haridusjuhtidele

neljapäev, 2. september
kell 16.00 volikogu haridus- ja kultuurikomisjon

reede, 3. september
kell 09.00 lastekaitseteenistuse koosolek


esmaspäev, 8. november
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 14.00 huvihariduse ja -tegevuse projektide ja stipendiumite komisjon
kell 17.00 Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson Tõstamaa keskkooli hoolekogu koosolekul

teisipäev, 9. november
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Tõstamaa perearst Madis Veskimägi vaktsineerimisest
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 10. november
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 turismispetsialistide koosolek EAS-i turismiarenduskeskusega
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 14.00 lastekaitseteenistuse koosolek

neljapäev, 11. november
Toimub teenusedisaini konverents PlayDay
kell 13.30 külastab sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu AS Hoolekandeteenuste uut üksust

reede, 12. november
Sotsiaaltöötajate päev!


esmaspäev, 6. detsember
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius heiskab Soome iseseisvuspäeva puhul Vaasa pargis Soome lipu
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna koosolek
kell 15.00 volikogu planeeringukomisjon

teisipäev, 7. detsember
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 kultuuri- ja sporditeenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib päästeameti Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein veekogude jääohutusest
kell 15.00 volikogu majanduskomisjon
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 16.30 volikogu noortekogu komisjon

kolmapäev, 8. detsember
Abilinnapea Irina Talviste ja arenguteenistuse spetsialistid EASi turismisihtkohtade arendamise seminaril
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 09.00 eluasemekomisjon
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla nõukogu koosolekul
kell 12.15 abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakonna juhataja Ene Koitla kohalike omavalitsuste haridusjuhtide veebiseminaril
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 volikogu sotsiaalkomisjon

neljapäev, 9. detsember
kell 09.00 linnapea Romek Kosenkranius külastab Pärnu aasta ettevõtet NOTE Pärnut
kell 12.20 linnapea Romek Kosenkranius ning lastekaitseteenistuse juhataja Linda Õisman laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosolekul
kell 14.00 linnavarakomisjoni koosolek
kell 15.00 haridusosakonna koosolek huvijuhtide, noortekeskuste juhtide, noorsootöötajate ja noortekogu juhatusega
kell 19.30 abilinnapea Varje Tipp vabaajakeskuse OKOK avamisel

reede, 10. detsember
kell 14.00 linnavalitsuse liikmete koosolek Pärnu kolledžiga


Abilinnapea Varje Tipp on 27.juuni-29. juuli puhkusel, asendab abilinnapea Irina Talviste
Abilinnapea Meelis Kukk on 4.-31. juuli puhkusel, asendab abilinnapea Irina Talviste
Abilinnapea Riido Villup on 4.-24. juuli puhkusel, asendab Irina Talviste
Pärnu linnavalitsuse liige-Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Toomas Rõhu on 27. juuni-22. juuli puhkusel, asendab Pärnu linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter
Pärnu linnavalitsuse liige-Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus on 4.-22. juuli puhkusel, asendab Pärnu linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter


esmaspäev, 4. juuli
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 abilinnapea Silver Smeljanski Pärnumaa strateegia töörühma koosolekul

teisipäev, 5. juuli

kolmapäev, 6. juuli
kell 10.00 avalike ürituste komisjon

neljapäev, 7. juuli

reede, 8. juuli
kell 09.00 abilinnapea Irina Talviste nõupidamisel linnamajanduse osakonna ja arenguosakonnaga
kell 15.00 abilinnapea Irina Talviste ja Pärnu linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juhataja Marika Valter Paikuse kallasradade teemalisel koosolekul


esmaspäev, 29. august
kell 10.00 abilinnapea Varje Tipp Kuninga kooli hariduskonverentsil “Tähelepanu ja loovus tänases koolis”
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 15.00 linnavalitsuse liige-Audru osavallakeskuse juht Priit Annus kohtub Audru ringraja esindajatega

teisipäev, 30. august
kell 09.00 abilinnapea Varje Tipp kultuuri- ja sporditeenistuse koosolekul
kell 09.30 linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter koosolekul transpordiametiga
kell 11.00 abilinnapea Varje Tipp annab üle tänukirja Pärnu muusikakooli pikaaegsele akordioniõpetajale Helle Levandile
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägivad abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakonna juhataja Ene Koitla uuest kooliaastast Pärnu huvi- ja üldhariduskoolides
kell 13.00 abilinnapea Irina Talviste arutab Pärnumaa Ühistranspordikeskuse ja Savi tänava piirkonna ettevõtjatega bussiliiklusega seotud küsimusi
kell 14.00 linnavalitsuse liikmed-osavallakeskuste juhid Marika Valter, Priit Annus ja Toomas Rõhu maakondlikul maal elamise päeva infokoosolekul
kell 14.00 abilinnapea Irina Talviste arutab politsei, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse, MoNo ja turvafirma G4S esindajatega Pärnu bussijaama turvalisuse ja noortega seonduvat
kell 15.00 abilinnapea Irina Talviste Pärnumaa ettevõtete koja volikogu kohtumisel

kolmapäev, 31. august
kell 08.30 abilinnapea Varje Tipp haridusosakonna koosolekul
kell 10.00 linnavalitsuse liikmete-osavallakeskuste juhtide nõupidamine
kell 15.00 Pärnu Päikese kooli uue maja avamine
kell 15.00 volikogu piirkondliku arengu komisjon

neljapäev, 1. september
kell 15.00 kooliaasta alguse vastuvõtt Pärnu haridusjuhtidele Päikese koolis
kell 15.00 volikogu haridus- ja kultuurikomisjon

reede, 2. september
kell 09.00 abilinnapea Irina Talviste nõupidamisel linnamajanduse osakonna ja arenguosakonnaga


19.–23. oktoobrini viibib puhkusel linnavalitsuse liige Priit Annus. Teda asendab linnavalitsuse liige Marika Valter

esmaspäev, 17. oktoober
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 haja-asustuse teemaline arutelu
kell 15.00 abilinnapead Irina Talviste ja Riido Villup kohtumisel SA Pärnumaa Arenduskeskuses (SAPA). Kohtumise teemaks on rahvatervise seaduses sätestatud maakondlike ühistegevuste korraldamine SAPA kaudu

teisipäev, 18. oktoober
kell 11.00 linnavalitsuse liige Marika Valter beebilusikate üleandmisel (Paikuse osavallas)
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavalitsuse liikmed Pärnu pneumohalli nurgakivi asetamisel (Härma 3)
kell 16.00 üldplaneeringu visioonipäev (Endla teatri sammassaal). Visioonipäeva sisend on aluseks Pärnu linna üldplaneering 2035+ esialgse eskiislahenduse koostamiseks

kolmapäev, 19. oktoober
abilinnapea Silver Smeljanski ja linnaarhitekt Siim Orav Rääma 38 arhitektuurivõistluse tutvustusel
kell 10.00 avalike ürituste lubade väljastamise komisjon
kell 17.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Irina Talviste õnnitlevad konkursi kaunis Kodu 2022 võitjaid. (Linnakodaniku maja, Nikolai 8). Sündmus on kutsetega

neljapäev, 20. oktoober
kell 10.00 Pärnu linnapea Romek Kosenkranius õnnitleb 100-aastast linnakodanikku
kell 13.00 linnavolikogu istung (päevakord)

reede, 21. oktoober
linnavalitsuse liige Toomas Rõhu väärtuslike üksikobjektide teemalisel ringkäigul (Tõstamaa osavald)


esmaspäev, 5. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
kell 15.00 volikogu planeeringukomisjon

teisipäev, 6. aprill
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks Pärnu päevast 10. aprillil
kell 15.00 haridusosakonna juhataja Ene Koitla haridus- ja teadusministeeriumi infotunnis
kell 15.00 volikogu majanduskomisjoni koosolek
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 16.30 volikogu noortekogu komisjoni koosolek

kolmapäev, 7. aprill
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 arenguteenistuse veebikoosolek EAS-i turismiarenduskeskusega
kell 09.00 lastekaitseteenistuse koosolek
kell 09.00 eluasemekomisjon
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 volikogu sotsiaalkomisjoni koosolek

neljapäev, 8. aprill
kell 14.00 spordivaldkonna huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumite ekspertkomisjon

reede, 9. aprill
kell 10.00 kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas laulu- ja tantsupeo koosolekul
kell 14.00 veebikoosolek noortekeskustega
kell 16.00 linna noortekogu istung

laupäev, 10. aprill
Pärnu päev!


esmaspäev, 23. august
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 haridusosakonna koosolek lasteaedade direktoritega
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek

teisipäev, 24. august
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 abilinnapea Varja Tipp Jõulumäel Pärnu lasteaednike õppepäeval
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 25. august
kell 08.00 teabekorralduse teenistuse juhataja Eveli Uisk ja infotehnoloogiateenistuse juhataja Sander Blehner KOV teenuste arendamise programmi arengupäeval
kell 08.00 Strandis Pärnu linna haridustöötajate vaimse tervise konverents „Tarkus on hinge tervis“
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 13.00 kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas Pärnu muuseumi nõukogu koosolekul
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius Tartus Eesti omavalitsuspäeval
kell 15.00 Audru osavallakogu

neljapäev, 26. august
kell 11.00 kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas Pärnu muuseumi nõukogu koosolekul
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp tervitavad raekojas väikseid ilmakodanikke
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp tervitavad raekojas väikseid ilmakodanikke
kell 15.00 Paikuse osavallakogu

reede, 27. august
kell 10.00 hoolekandekomisjon


esmaspäev, 1. november
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek

teisipäev, 2. november
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ on kõneks Pärnu restoranide nädal. Räägivad Pastoraat Café peakokk Siiri Aasma, Café Grand peakokk Sven Azojan ja restoranide nädala korraldaja Kert Klaus
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 3. november
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 09.00 eluasemekomisjon
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 15.00 kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas SA Pärnu Muuseumi nõukogu koosolekul

reede, 5. november
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius Pärnu sisejulgeolekumaja avamisel

laupäev. 6. november
Algab Pärnu restoranide nädal!


esmaspäev, 29. november
kell 08.30 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 sotsiaalosakonna koosolek
kell 14.15 kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni koosolek

teisipäev, 30. november
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 kultuuri- ja sporditeenistuse nõupidamine
kell 10.00 Pärnumaa uussisserändajate tugivõrgustiku kohtumine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu pooltund“ räägib Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu jõulukaunistuste konkursist
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius asetab omariikluse põlistumise tänupäeva puhul pärja Vabadussõja ausamba jalamile
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 1. detsember
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 09.00 eluasemekomisjon
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 13.30 arhitektide nõupidamine
kell 14.00 Rohu tänava üürimaja avamine
kell 15.00 volikogu piirkondliku arengu komisjon

neljapäev, 2. detsember
kell 15.00 volikogu haridus- ja kultuurikomisjon

reede, 3. detsember
kell 09.00 abilinnapea Irina Talviste külastab koos turismiettevõtjatega Pärnu lennujaama ja Ruhnu saart
kell 15.00 abilinnapead Varje Tipp ja Silver Smeljanski külastavad Pärnu Saksa tehnoloogiakooli


esmaspäev, 28. veebruar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 haridus- ja noorsooprojektide komisjoni koosolek
kell 14.00 sotsiaalosakonna peaspetsialistide koosolek
kell 14.00 koalitsiooninõukogu
kell 17.00 abilinnapea Varje Tipp ja haridusosakond kohtumisel Pärnu linna lasteaedade hoolekogudega

teisipäev, 1. märts
kell 09.00 turismispetsialistide nädalakoosolek
kell 09.00 kultuuri- ja sporditeenistuse nõupidamine
kell 10.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 13.00 sotsiaalosakonna koosolek
kell 13.00 kultuuri- ja sporditeenistuse infokoosolek spordiklubidega Pärnu keskraamatukogus
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 16.00 volikogu revisjonikomisjon

kolmapäev, 2. märts
kell 08.30 haridusosakonna koosolek
kell 09.00 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 09.00 eluasemekomisjon
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 Pärnu linna kliima- ja energiakava koostamise töötoad
kell 10.00 turismiasjaliste ümarlaud
kell 13.00 lastekaitseteenistuse koosolek
kell 15.00 volikogu piirkondliku arengu komisjon

neljapäev, 3. märts
kell 14.00 volikogu revisjonikomisjon
kell 15.00 volikogu haridus- ja kultuurikomisjon

reede, 4. märts
kell 10.00 Pärnu linna üldplaneering 2035+ Paikuse töögrupi kohtumine
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius SA Pärnu Haigla auditikomitee koosolekul
kell 13.00 Pärnu linna üldplaneering 2035+ Audru töögrupi kohtumine


Abilinnapea Silver Smeljanski puhkab 27. juuni-1. juuli, teda asendab abilinnapea Riido Villup

esmaspäev, 27. juuni
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius ka abilinnapea Irina Talviste annavad Estonia Spa Hotels juhile Andrus Aljasele üle regionaalmaasika auhinna
kell 18.00 abilinnapea Varje Tipp Pärnu dokumentaal- ja teadusfilmifestivali avamisel Pärnu Vanalinna koolis

teisipäev, 28. juuni
kell 09.00 abilinnapea Varje Tipp kultuuri- ja sporditeenistuse koosolekul
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Irina Talviste kohvutvad külalistega USA Eesti saatkonnast

kolmapäev, 29. juuni
kell 08.30 abilinnapea Varje Tipp haridusosakonna koosolekul
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 10.00 hoolekandekomisjon
kell 11.00 abilinnapea Varje Tipp haridusjuhtide arenguprogrammi arutelul
kell 13.00 eluasemekomisjon
kell 15.00 linnapea vastuvõtt kuldmedaliga kooli lõpetanutele Rannahotellis

neljapäev, 30. juuni

reede, 1. juuliesmaspäev, 22. august
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 14.00 abilinnapea Varje Tipp õnnitleb 100-aastast linnakodanikku
kell 16.00 abilinnapea Varje Tipp Voldemar Taggole pühendatud mälestuspingi avamisel
kell 17.00 linnavalitsuse liige-Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus Valgeranna metsatööde avalikul arutelul Valgeranna RMK puhkekohas

teisipäev, 23. august
kell 09.00 abilinnapea Varje Tipp kultuuri- ja sporditeenistuse koosolekul
kell 10.00 abilinnapea Varje Tipp Pärnu linna koolijuhtide seminaril Luhtre talus
kell 11.00 abilinnapea Irina Talviste ja linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juhataja Marika Valter kohtuvad Hiiumaa vallavanema Hergo Tasujaga
kell 11.30 abilinnapea Riido Villup räägib Tre Raadios saates „Pärnu pooltund“ Ukraina sõjapõgenikele mõeldud eluruumi üürimise toetusest ja tõlketeenuse toetusest
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu
kell 16.00 koalitsiooninõukogu

kolmapäev, 24. august
kell 09.00 abilinnapea Varje Tipp Pärnu linna haridustöötajate inspiratsioonipäeval Strandis
kell 10.00 avalike ürituste komisjon
kell 15.00 Audru osavallakogu

neljapäev, 25. august
Abilinnapea Irina Talviste Pärnumaa omavalitsuste liidu XXVIII augustiseminaril Varbla puhkekülas
kell 12.00 abilinnapea Varje Tipp ja linnavalitsuse liige-Paikuse osavallakeskuse juhataja Marika Valter Endla teatri nõukogu koosolekul
kell 13.30 linnapea Romek Kosenkranius kohalike omavalitsuste kriisijuhtimise arendusprogrammi töörühma kohtumisel
kell 15.00 Paikuse osavallakogu

reede, 26. august
kell 10.00 abilinnapea Riido Villup hoolekandekomisjoni koosolekul


esmaspäev, 10. oktoober
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse nõupidamine
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius traditsioonilise helkuripuu loomisel (Lastepark)
kell 13.00 abilinnapea Varje Tipp huvihariduse, -tegevuse ja noortevaldkonna eestvedajate infotunnis (Pärnu Päikese Koolis)
kell 13.00 hoolekandekomisjoni koosolek
kell 13.30 Pärnu Aineühenduse juhtide nõupidamine (Suur-Sepa 16)
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek
kell 15.00 abilinnapea Irina Talviste projekti projekt „Turvalisem ööelu“ koosolekul koos Riigikantselei, Pärnu ja Tartu linnavalitsuse liikmete ja politsei esindajatega
kell 15.00 linnavalitsuse liige Marika Valter Pärnumaa Ühistranspordi Keskuse (PÜTK) teemalisel arutelul

teisipäev, 11. oktoober
kell 11.00 kohtub abilinnapea Varje Tipp Rakvere linnavalitsuse haridus-, noorsootöö ja kultuuri abilinnapea Laur Kaljuveega
kell 11.30 Tre Raadios Pärnu linna pooltund. Teemaks üldplaneering. Räägivad osalevad linnaarhitekt Siim Orav ja arhitekt-planeerija Alice Närep
kell 15.00 abilinnapead Irina Talviste ja Riido Villup linnavolikogu majanduskomisjoni koosolekul
kell 15.00 abilinnapea Varje Tipp osaleb Pärnumaa kodanikuühiskonna parimate tunnustamise žüriis (Korraldaja SA Pärnumaa Arenduskeskus)
kell 16.30 abilinnapead Varje Tipp ja Riido Villup osalevad linnavolikogu noortekogu komisjoni koosolekul

kolmapäev, 12. oktoober
kell 9.00 linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosolek
kell 10.00 avalike ürituste lubade väljastamise komisjon
kell 15.00 abilinnapead Irina Talviste ja Riido Villup linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb elanikkonna valmisoleku seminaril

neljapäev, 13. oktoober
kell 13.00 abilinnapea Silver Smeljanski ja linnavalitsuse liige Priit Annus osalevad Pärnumaa tööstusalade teemalisel koosolekul

reede, 14. oktoober
kell 10.30 abilinnapea Varje Tipp osaleb Pärnumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalisel teabepäeval (Hedon SPA & Hotel)
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp õnnitlevad kuld- ja briljantpaare (sündmus on kutsetega)
kell 17.00 linnavolikogu erakorraline istung (päevakord)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid