Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika


pindalakokku

Territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

» Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Elanikud

Omavalitsuses elanikke 51 334 

01.01.2021 seisuga

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

01.01.2021

Omavalitsuses kokku

51 655

51 640

51 883

51 272

51 504

51 334

• Pärnu linnas 

40 558

40 663

40 747

40 136

40 314

40 067

• Audru osavallas

5 861

5 788

5 919

5 920

5 970

5 998

(sh Audru Alevikus)

 

1 436

1491

1491

1 506

1 522

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

439

• Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

3 995

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

3 028

• Tõstamaa osavallas

1 298

1 275

1 262

1 261

1 266

1 274

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

462

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks:
Pärnu linna elanikud
Audru osavalla elanikud
Paikuse osavalla elanikud
Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa

01.01.2021 seisuga

Ahaste küla

188

Liiva küla

72

Rammuka küla

22

Alu küla

17

Lindi küla

281

Ranniku küla

30

Aruvälja küla

38

Liu küla

108

Ridalepa küla

116

Audru alevik

1522

Lõuka küla

49

Saari küla

25

Eassalu küla

42

Malda küla

114

Saulepa küla

57

Ermistu küla

52

Manija küla

46

Seliste küla

150

Jõõpre küla

399

Marksa küla

87

Seljametsa küla

296

Kabriste küla

72

Männikuste küla

88

Silla küla

451

Kastna küla

42

Oara küla

101

Soeva küla

80

Kavaru küla

51

Paikuse alev

3028

Soomra küla

71

Kihlepa küla

460

Papsaare küla

1182

Tammuru küla

104

Kiraste küla

16

Peerni küla

25

Tuuraste küla

28

Kõima küla

206

Pootsi küla

58

Tõhela küla

36

Kõpu küla

12

Põhara küla

98

Tõlli küla

49

Kärbu küla

56

Põldeotsa küla

189

Tõstamaa alevik

462

Lao küla

26

Põlendmaa küla

37

Valgeranna küla

25

Lavassaare alev

439

Päraküla

20

Vaskrääma küla

79

Lemmetsa küla

242

Pärnu linn

40 067

Värati küla

23

Veebilehel kasutatakse küpsiseid