Jäta menüü vahele

• Ideede esitamine 23. maist 13. juunini
• Rahvahääletus 17.–30. oktoobrini


Tingimused

Pärnu linnavalitsuse 16.05.2022 korraldus nr 325
• Ideede elluviimiseks on linna eelarves 80 000 eurot, mis jaguneb: Pärnu keskuslinn - kuni 50 000 eurot, Audru osavald - kuni 10 000 eurot, Paikuse osavald - kuni 10 000 eurot, Tõstamaa osavald - kuni 10 000 eurot

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine, mis:
• rajatakse Pärnu linna 
• pakub avalikku hüve ja on igaühele enamuse ajast tasuta kasutatav
• ei too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve objektiks ei ole:
• linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud
• ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.


Ideede esitamine lõppenud. Aitäh esitajaile! 

• Ideid sai esitada 23. maist 13. juunini
• Kokku laekus 16 ideed. Üheksa ettepanekut tehti Pärnu linna, kaks Tõstamaa osavalla ja viis Paikuse osavalla elukeskkonna parandamiseks
• Võiduideed tuleb ellu viia 2023. aasta jooksul

Vaata lisaks:
Esitatud ettepanekud
• 15.06.22 Lõppes ideede esitamine Pärnu kaasava eelarve konkursile

Ideede hindamine
Esitatud ideid hindab esmalt linnavalitsuse moodustatud komisjon, väljavalitud ideed suunatakse rahvahääletusele  


Rahvahääletus 17.–30. oktoobrini

• Hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane pärnakas, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linnas
• Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt omavalitsuste infosüsteemis VOLIS ja on salajane. Hääletada saab ainult isiklikult (vajalik identifitseeridmine)
• Hääletada saab ühe idee poolt. Antud häält saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb viimasena antud hääl

Rahvahääletuse tulemusena tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu keskuslinna, Audru, Paikuse ning Tõstamaa osavalla ideed, mis lähtuvalt ideede eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summade piiridesse.

Kui mitu ideed saavad rahvahääletusel võrdse hulga hääli ning kõigi elluviimiseks vahendeid ei jätku, heidetakse elluviidava idee väljaselgitamiseks liisku. Liisu heitmine toimub avalikult.


Loe lisaks:
Algas ideede esitamine Pärnu kaasavasse eelarvesse (Pärnu Postimees, 23.05.22)
Peagi saab esitada ideid Pärnu linna kaasavasse eelarvesse (16.05.22)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid