Jäta menüü vahele

Avaliku teabe seadus
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

• Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet)
• Teabenõue ei ole vihjete edastamiseks, selgituste saamiseks, seisukohtade avaldamiseks, kaebuse või vaide esitamiseks
• Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult
• Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

ESITA TEABENÕUE

 (Vajalik sisselogimine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või panga kaudu)


NB! Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue!
• Juhul, kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Siis on tegemist selgitustaotlusega ning sellele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. 
• Küsimused, ettepanekud, märgukirjad võib saata linnavalitsuse üldaadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid