Jäta menüü vahele

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Tervist edendava projekti toetamine
3. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine
4. Volituste andmine (Raigo Pert)
5. Vahe tn 12b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
6. Kanepi tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
7. Õli tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
8. Lille tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
9. Pirni tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
10. Määruse kehtetuks tunnistamine
11. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
12. Nõusoleku andmine kinnisasjadele Rüütli tänav T6 ja Aia tänav T2 koormamiseks reaalservituudiga
13. Linnavara tasuta kautusse andmine otsustuskorras (Steineri aed)
14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
15. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (Rannastaadioni IT rentimine)
17. Pärnu Linnavolikogu otsus "Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine"
18. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „West-Estonia inter-city innovation clusters and talent Networks”"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid