Jäta menüü vahele

1. Aukirja andmine
2. Konkursi väljakuulutamine
3. Riigihanke korraldamine (haridusasutuste arvutid)
4. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
5. Pärnu Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
6. Linnavalitsuse 10.06.2013 korralduse nr 290 muutmine
7. Riigihanke “Pärnu linna kergliiklusteede projekteerimine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
8. Riigihanke korraldamine (Kergliiklustee)
9. Riigihanke korraldamine (Väike-Posti 8a mööbel)
10. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule Kadri 15
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
12. Tasuta parkimislubade andmine - LV
13. Tasuta parkimisloa andmine
14. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine
15. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine / Karusselli 2a
16. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu kohta
17. Arvamus eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid