Jäta menüü vahele

1993
Nr 1 - deponeeritud Pärnu Muuseumis
Nr 2 - Paul Eha, Vabadussõja veteran
Nr 3 - Jaan Hanson, Vabadussõja veteran
Nr 4 - Sergei Joaveski, Vabadussõja veteran
Nr 5 - Juhan Liitmaa, Vabadussõja veteran
Nr 6 - Jaagup Loosalu, Vabadussõja veteran
Nr 7 - Anton Peetersoo, Vabadussõja veteran
Nr 8 - Georg Tamm, Vabadussõja veteran
Nr 9 - Oskar Kase, Vabadussõja veteran
Nr 10 - Avo Saarde, Vabadussõja veteran

1994
Nr 11 - Armas Kuldsepp, koolijuht, kultuuritegelane, välissuhete arendaja
Nr 12 - Omar Volmer, Pärnu kultuuriajaloo süstematiseerija, ja kandja, teenekas kultuuritegelane, Pärnu muuseumi arendaja
Nr 13 - Endel Veinpalu, Pärnu teaduste doktor, Eesti kurortoloogia ja kuurordi arendaja
Nr 14 - Mihkel Leppik, sõudeklubi treener

1995
Nr 15 - Elmar Roosna, Pärnu 1. keskkooli direktor, pedagoog
Nr 16 - Lembit Mägedi, teenekas vabadusvõitleja, kaitseliidu asutajaliige, Endla teatri näitleja 1961-88
Nr 17 - Ali Rza Kulijev, Eesti sõjahaudade hooldeliidu president, muinsuskaitseliikumise eestvedaja, Eesti ajaloo mälestusmärkide taastamise algataja

1996
Nr 18 - Vello Rummo, Endla teatri kauaaegne lavastaja ja kunstiline juht
Nr 19 - Matti Vaga, tunnustatud tõlkija ja literaat
Nr 20 - Johannes Noormägi, võrkpallitreener, laulukultuuri kandja
Nr 21 - Leonhard Vernik, sanatoorium Estonia kauaaegne peaarst, Vaasa-Pärnu sõprusühingu rajajaid
Nr 22 - Venda Sõelsepp, luuletaja ja lastekirjanik, Pärnu lehe kaastööline 35 aastat

1997
Nr 23 - Richard Võlli, usu-ja vaimuelu edendaja
Nr 24 - Hilja Treuberg, kultuuri edendaja ja talletaja
Nr 25 - Tiit Rajaste, metsade ja haljasalade hooldaja ja kaitsja

1998
Nr 26 - Rudolf Aller, literaat ja ajakirjanik
Nr 27 - Aksel Randmer, spordiaktivist, vibuspordi edendaja, spordireporter ja fotograaf
Nr 28 - Õie Kurg, muusikakooli kauaaegne direktor, koorijuht, muusikaelu edendaja

1999
Nr 29 - Sergei Menšikov, elupõline pedagoog
Nr 30 - Heimar Poopuu - väliseestlane, Oskarshamn-Pärnu sõprussuhete arendaja, ühingu liige
Nr 31 - Alfred Põlluste - linna teede ehitaja ja korrastaja
Nr 32 - Peeter Somelar, kunstikooli rajaja, õpetaja, kunstnik
Nr 33 - Arnold Anton, muusik, helilooja, kunsti-ja muusikaelu uurija ja talletaja

2000
Nr 34 - Lauri Järventaka, Vaasa linnapea, Vaasa-Pärnu sõprussuhete algataja, hoidja ja edendaja
Nr 35 - Leida Talts, Pärnu lugemissaali juhataja, Pärnu teatri ajaloo uurija ja jäädvustaja

2001
Nr 36 - Jüri Jaanson, Pärnu teenekas sõudesportlane, kahekordne olümpiamängude finalist, kahekordne maailmakarika võitja, maailmameistrivõistluste kuld-, hõbe, ja pronksmedalite võitja
Nr 37 - Torsten Carlsson, Sõpruslinna Oskarshamni linnapea. Pärnu-Oskarshamn sõprusühingu looja ja arendaja
Nr 38 - Meelis Kukk, Rahvusvaheliselt tuntud suurettevõtte AS Viisnurk tegevdirektor, juhatuse liige. Oma pikaajalise tööga andnud olulise panuse töökohtade loomisele Pärnus

2002
Nr 39 - Mark Soosaar, Teenekas kultuuriinimene, näituste, filmi-ning muusikafestivalide korraldaja
Nr 40 - Silva Soll, Aktiivselt üle 40 aasta töötanud neuroloog. Pärnu haigla neuroloogiaosakonna asutaja.
Nr 41 - Arvo Villmann, AS-i Pärnu Linavabrik tegevdirektor. Äripäeva TOP 100 hulgas sai Linavabrik 13. koha 2001.

2003
Nr 42 - Helju Sutt, Pärnu Linna Spordikooli kauaaegne ja edukas võrkpallitreener - õpetaja
Nr 43 - Neeme Järvi, Pärnu kui kultuurilinna tutvustaja maailmas, rahvusvaheliste dirigeerimise meistrikursuste ellukutsuja ja läbiviija, kontserdimaja rajamise üks idee autoritest
Nr 44 - Ed van Tellingen, Pärnu sõpruslinna Tieli endine linnapea, kes on korraldanud linnade omavahelist koostööd alates 1991.aastast
Nr 45 - Helmut Aasamäe, Eesti Vabadussõja ja Kaitseväe ajaloo uurija ja talletaja

2004
Nr 46 - Bruno Sõmeri, Pärnu tutvustamise eest oma kunstiloomingus ja pedagoogilise tegevuse vallas
Nr 47 - Raimo Rauhala, Vaasa volikogu ja linnavalitsuse liige, Vaasa ja Pärnu vaheliste sõprussuhete arendamise eest
Nr 48 - Inger Anderson Sjöstet, Helsingborgi kauaaegne linnapea, Helsingborgi ja Pärnu sõprussuhete arendajale, Helsingborgi toetusel Pärnusse lastemänguväljakute rajamise idee organisaatorile
Nr 49 - Vello Paluoja, Pärnu tutvustamise eest oma kunstiloome töös
Nr 50 - Olaf Esna, pikaajalise ja silmapaistva kultuuritegevuse eest Pärnu linnas

2005
Nr 51 - Vello Muliin, silmapaistvate teenete eest Pärnu taastusravi ja turismi arendamisel
Nr 52 - Andres Põder, aktiivsele Pärnu kirikuelu ja ühiskonnaelu tegelasele

2006
Nr 53 - Ando Palginõmm, Pärnu Linna Spordikooli kauaaegne ja edukas kergejõustikutreener ning spordiklubi Altius eestvedaja
Nr 54 - Herbert Pulk, kauaaegse pedagoogitöö eest Pärnu noorte muusikute juhendamisel, rahvakultuuri hoidmisel ja edendamisel rahvuslikus vaimus
Nr 55 - Henno Sepp, Pärnus tegutsevate mitmete klubide, seltside asutajaliige, ürituste algataja, noorte juhendaja ning rahvuskultuuri hoidja ja edendaja nii kodu, kui välismaal

2007
Nr 56 - Erkki Mikael Asiala, Pikaaegse tegevuse eest Vaasa - Pärnu sõprussidemete arendamisel
Nr 57 - Jaan Lemendik, Kauase tulemusliku töö eest Pärnu linna ambulatoorse tervishoiuvõrgu arendamisel, perearstikeskuse rajamisel ja juhtimisel ning perearstide koolituse korraldamisel
Nr 58 - Jüri Rahu, Märkimisväärse panuse eest Pärnu linna ettevõtluse ja kommunaalmajanduse arendamisel ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

2008
Nr 59 - Margus Kangur, pikaajalise ja tulemusliku töö eest ettevõtluses
Nr 60 - Urve Krause, hariduse kvaliteedi ja õpikeskkonna edendamise eest
Nr 61 - Karl-Udo Köösel, silmapaistvate saavutuste eest koolispordi edendamisel
Nr 62 - Hiie Martinson, kauaaegse tegevuse eest erivajadustega laste õpi, ja elutingimuste parendamisel
Nr 63 - Jaak Saarniit, linnale osutatud teenete eest linnapeana aastatel 1989 - 1992
Nr 64 - Vivian Traks, pikaajalise pedagoogitöö ja meeste laulukultuuri edendamise eest

2009
Nr 65 - Sten Nordqvist, Helsingborgi ja Pärnu sõprussuhete pikaajalise arendamise eest
Nr 66 - Saima-Õie Andla, Pärnu raamatukogudevõrgu rajamise ning Keskraamatukogu arendamise eest
Nr 67 - Feliks Kark, elutöö eest kodulinna teatris, rahvakultuuri arendamise ja suupilliklubi Piccolo loomise eest
Nr 68 - Arbo Valdma, Pärnu linna haridus- ja kultuurielu arendamise, elavdamise ja rikastamise ning aastatepikkuse meistrikursuste korraldamise eest

2010
Nr 69 - Rein Eglon, Pärnu hariduselu arendamise ja Koidula Gümnaasiumi kvaliteetse juhtimise eest
Nr 70 - Peter Hunt, pikaajalise AS Wendre arengu ja investeeringute eest Pärnus
Nr 71 - Vaino Kallas, elutöö eest Eesti Vabariigi heaks

2011
Nr 72 - Jaan Ennuse - pikaajalise Pärnu linna heakorra tagamise, LC Pärnu asutamise ning täpsuse ja rahuliku meelega suureks eeskujuks olemise eest
Nr 73 - Uno Kõresaar - pikaajalise panuse eest Pärnu ehitusvaldkonda

2012
Nr 74 - Maili Erastus - pikaajalise ning tulemusliku töö eest õpetajana ning õpilaste koolivälise tegevuse juhendajana
Nr 75 - Harald Nugiseks - elutöö eest Eesti sõjameeste mälestuste hoidmisel ja noorte kaitsetahte arendamisel
Nr 76 - Maaja Voll - pikaajalise hambaravi valdkonna arendamise eest Pärnu linnas

2013
Nr 77 - Helmut Hunt, aastakümnete pikkuse Pärnu spordielu juhtimise ja koordineerimise ning Pärnu jalgpallielu edendamise eest
Nr 78 - Taimi Vilgas, pikaajalise ja tulemusliku töö eest Pärnu linna juhtimisel ning tema poolt antud panuse eest Pärnu linna arengusse
Nr 79 - Egon Elstein, aktiivse ühiskondliku tegevuse ja ettevõtluse edendamise eest Pärnu linnas
Nr 80 - Arvo Loorits, pikaajaliste teenete eest Pärnu erinevate sportlike ürituste korraldamisel, Rääma sõudebaasi ja sõudestaadioni ning tippsõudmise arendamise eest Pärnus
Nr 81 - Osvald Saulep, Eesti Vabariigi järjepidevuse kandmise eest

2014
Nr 82 - Silvi Baradinskas, pikaajalise panuse eest Pärnu laste muusikalisse haridusse
Nr 83 - Mati-Jüri Põldre, filmikunsti valdkonnas tegutsedes Pärnu linna kunstielu arengule kaasa aitamise eest
Nr 84 - Urmas Sule, olulise panuse eest Pärnu linna tervishoiusüsteemi kaasajastamisse ning Pärnu Haigla arendamisse ja juhtimisse
Nr 85 - Aldur Vunk, pikaajalise Pärnu ajalooteemalise teadustöö ja muuseumikultuuri edendamise eest

2015
Nr 86 - Mart Sookand, pikaaegse aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ning sõprussidemete arendamise eest Pärnu ja Vaasa linna vahel
Nr 87 - Jüri Saar, pikaaegse ja tulemusliku töö eest linna spordielu edendamisel
Nr 88 - Riina Müürsepp, panuse eest Pärnu linna arengusse ja haridusellu
Nr 89 - Margus Tammekivi, pikaaegse ja tulemusliku töö eest volikogu esimehena ja abilinnapeana

2016
Nr 90 - Krista Jaago, hooldusravivõrgu loomise, nakkushaiguste ennetuse ja ravi juurutamise ning geriaatrilise ravi süsteemse arendamise eest Pärnumaal
Nr 91 - Toomas Kivimägi, tulemusliku töö eest Pärnu linnapeana aastatel 2009-2015, mil raskes majanduslikus seisus linn viidi taas stabiilsetele alustele
Nr 92 - Uno Mirme, pikaaegse panuse eest Pärnu linna laste ravimisel ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest
Nr 93 - Elmu Mägi, suurepärase töö eest füüsikaõpetajana. Elmu Mägi on andnud olulise panuse reaal-, loodus- ja inseneriteaduse populariseerimisse

2017
Nr 94 - Paavo Järvi, Pärnu Muusikafestivali Järvi Akadeemia korraldamise eest
Nr 95 - Eino-Jüri Laarmann, pikaajalise ning pühendunud töö eest Pärnu linna ja maakonna teede-ja sillaehituse arendamisel ja ehitamisel ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Pärnu linnas
Nr 96 - Toivo Ninnas, Pärnu linna ettevõtluse ja taastusravikeskuse Viiking pikaajalise arendamise eest
Nr 97 - Heli Tooman, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži turismi-ja hotelliettevõtluse eriala loomise ja propageerimise eest
Nr 98 - Ilmar Tõnisson, elutöö eest pedagoogi ja dirigendina ning Pärnu muusikakultuuri arendajana

2018
Nr 99 - Albert Anderson, pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest tervislike eluviiside õpetamisel ning propageerimisel
Nr 100 - Vahur Roosaar, märkimisväärse panuse eest Pärnu linna ettevõtluskeskkonna arendamisel ning töökohtade loomisel
Nr 101 - Raimo Vahtera, pikaaegse tegevuse eest Vaasa Pärnu sõprussidemete arendamisel

2019
Nr 102 - Andres Laanemets, haridus- ja kultuurielu edendamise eest Pärnu linnas
Nr 103 - Eha Vellend, pikaaegse panuse eest Pärnu terviseedenduse arendamisel
Nr 104 - Ester Vilgats, pikaaegse ja pühendunud töö eest ajakirjanikuna Pärnu ja Pärnumaa elu kajastamisel

2020
Nr 105 - Kai Esna, võimlemistraditsioonide pikaajalise ja pühendunud eestvedamise ning hoidmise eest koolijuhina ja treenerina
Nr 106 - Jane Mets, aastatepikkuse aktiivse panuse eest Pärnu linna arengusse ja ühiskondlikku ellu
Nr 107 - Janus Metsa, ettevõtluskeskkonna arendamise ning spordi- ja kultuurielu edendamise eest
Nr 108 - Hillar Talvik, aastatepikkuse aktiivse panuse eest Pärnu linna arengusse ja kultuuriellu

2021
Nr 109 - Raivo Lumiste, suurepärase töö eest julgeoleku arendamisel ja tagamisel nii Pärnus kui kogu Eestis
Nr 110 - Rita Mändla, hindamatu ja pühendunud tegevuse eest rahvatantsukultuuri arendajana, tantsuõpetajana ja kultuurikorraldajana 

2022
Nr 111 - Matti Killing, pikaajalise silmapaistva treeneritöö eest
Nr 112 - Ingvar Kuusk, pikaajalise ja tulemusliku töö eest ettevõtjana ning panuse eest elektroonikatööstuse arengusse Pärnus
Nr 113 - Enn Saard, Pärnu linna ohutu ja turvalise liikluse arendamise eest

Veebilehel kasutatakse küpsiseid