Jäta menüü vahele

Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Õpilaspreemiad Pärnu linna haldusterritooriumil asuvates õppeasutustes õppivatele õpilastele ning noorsootööasutuses või noorteühenduses tegutsevatele noortele. Preemiate määramise eesmärgiks on tunnustada andekaid, aktiivseid ja silmapaistvaid Pärnu linna õpilasi.

Preemiate kategooriad
1) aasta õpilane – õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi õppetöös ja õppetöövälises tegevuses;
2) aasta huvitegevuse parim – õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi huvitegevuses ja/või huvihariduses;
3) aasta aktiivne noor – õpilane, kes on käesoleval õppeaastal osalenud aktiivselt noorsoo‑organisatsioonide, -ühenduste, komisjonide ja vabatahtlikus tegevuses;
4) aasta edeneja – õpilane, kelle arengus on käesoleval õppeaastal toimunud eriliselt märgatavad positiivsed muutused;
5) rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistöö/teadustöö konkursil osaleja – õpilane, keda on rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistöö/teadustöö konkursil auhinnatud medali või diplomiga;
6) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja.

Taotlemine
• Taotlusvorm preemia määramiseks
• Taotluseid preemiate määramiseks saab esitada õppeasutus, noorsootööasutus või noorteühendus.
• Taotlused tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt 10. maiks 

• Kuldmedaliga lõpetajate nimekiri


Veebilehel kasutatakse küpsiseid