Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega spordihoone ehitamiseks moodustatava kinnisasja Tallinna mnt 72 Pärnu linnas 

Kinnisasi moodustatakse kinnisasja Rehepapi 3 (kinnistusregistriosa nr 2794405, katastritunnus 62503:065:0019) jagamisel moodustatavale kinnisasjale
- ligikaudne suurus 12 415 m2
- sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 60 %, ärimaa 40%
- kinnisasja asendiplaan (tähisega Pos 2)

Valikpakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 14.10.2021 korraldus nr 673
» Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa 2)

» Hoonestusõiguse periood: 50 aastat
» Hoonestusõiguse aastatasu: 1032 eurot
» Enampakkumise alghind hoonestusõiguse seadmise eest: 2064 eurot
» Enampakkumise tagatisraha: 200 eurot

» Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale suletud spordihoone ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud-ja rajatised) regulaarselt treeningute läbiviimiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud spordialal.
» Eelistatud on uus ja atraktiivne spordiala, mis lisab mitmekesisust Pärnu linna spordiellu või laialdaselt viljeldav spordiala suunitlusega eelkõige laste-ja noorte treenimise võimaluste oluliseks parendamiseks ja saavutusspordi edendamiseks.
» Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordiala toetavate tegevuste korraldamiseks.
» Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel.

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 23. novembril 2021 kl 12
» Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud spordihoone valikpakkumisele“.
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatava kinnisasja tutvustus
» Linnakeskus asub umbes 2 km kaugusel. Lennujaam jääb umbes 1 km kaugusele. Kinnisasi on enamjaolt võsastunud või metsastunud liigniiske ala.
» Naabruskonnas asuvad väiketootmisettevõtted , Härma Kaubanduskeskus ja Tallinna mnt ääres olevad korterelamud. Vahetusse lähedusse on rajamisel jalgpallistaadioni kompleks.
» Külgnemine Tallinna maanteega tagab hea ühistranspordi ühenduse kõigi linnaosadega- bussipeatus asub ca 100 meetri kaugusel. Poole kilomeetri kaugusele jääb Pärnu Ülejõe Põhikool.
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjal. Peale-ja mahasõidud kinnisasjale rajamata.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- veevarustus: liitumine puudub
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub
- sidevarustus: puudub
- sademeveekanalisatsioon: puudub
Lähtekohad liitumiseks kommunikatsioonidega on antud Rehepapi 3 detailplaneeringus (vt allpool).

Piirkonnas kehtivad:
» Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
» Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (Pärnu linnavalitsuse 13.09.2021 korraldus nr 576)

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid