Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Pärnu linn koormab kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega kinnisasjad Kiltri 1, 3 ja 4 Pärnu linnas Loode-Pärnu tööstusalal

Kiltri 1
- kinnistusregistriosa nr 2787305
- katastritunnus 62501:001:0883, pindala 10 138 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

Kiltri 3
- kinnistusregistriosa nr 7390850
- katastritunnus 62501:001:0884, pindala 6799 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

Kiltri 4
- kinnistusregistriosa nr 7403850
- katastritunnus 62501:001:0891, pindala 10 199 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 04.10.2021 korraldus nr 642
» Hoonestusõiguse seadmise ja pakkumise esitamise tingimused
» Haldusleping
» Loode -Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavvõrgu ehitusprojekt

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjadele ühe objektina kümneks aastaks (pakkumine teha kolmele kinnisasjale koos)
» Enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 81 408 eurot (3 eurot m2)
» Enampakkumise tagatisraha: 8200 eurot

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 23. novembril 2021 kl 12
» Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnisasja Kiltri enampakkumisele“. Pakkumised avab linnavara komisjon 23.11.2021
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee.
Kiltri tänava projekteerimise ja ehitamise küsimused: teede peaspetsialist Jaak Kanniste 444 8316, 512 7477, jaak.kanniste[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasjad asuvad Pärnu linnas Loode-Pärnu tööstusalal, 1,7 km kaugusel Via-Baltica maanteest, Pärnu sadamasse 5 km, lennujaama 2 km.
» Kinnisasjad on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, kilomeetri raadiusesse jäävad elamurajoonid (Uus-Sauga, Tallinna mnt, Vana-Sauga, Vingiküla)
» Juurdepääsu tee Rehepapi tänavast Kiltri tänavani on heas seisukorras, asfalteeritud, tänavavalgustus olemas. Peale- ja mahasõit kinnisasjadele on Kiltri tänavalt, mis on vaja hoonestajal välja ehitada
» Lähimad toidu- ja esmatarbekaupade kauplused asuvad ca 1 km raadiuses: Haapsalu maanteel Maksimarket, Härma Keskuse kauplused, Selver Tallinna mnt ja Ehitajate tee ristmikul
» Lähim põhikoolkool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel.
» Bussipeatus on 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
» Parkimisvõimalused tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, lähim trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval/ Lille tänava- Rõugu tänava ristumiseni
- veevarustus: liitumine puudub;
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub, lähim trass Lille tänava- Rõugu tänava ristumiseni
- olemasolevate tehnovõrkude joonis (Rehepapi ja Härma)

Piirkonnas kehtivad:
» Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
» Loode-Pärnu tööstusala detailplaneering (detailplaneeringute andmebaasis dp nr 6.56) ja Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering (dp nr 6.75).
» Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu  nr 6.75 põhijoonisel.

Asukohaskeem
Kiltri1 3 4 asendiplaan

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid