Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Müük

• Aadress: Suur-Posti 16, 80018 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine
Oksjon kuni 28.09.2022 15:00


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Pärnu linnas Suur-Posti 16 asuva kinnistu
- kinnistusregistriosa nr 457105
- katastritunnusega 62511:072:0980
- katastriüksuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa
- katastriüksuse pindala 1887 m2

- enampakkumise alghind: 190 000 eurot
- tagatisraha 19 000 eurot

Müügitingimused:
• Pärnu linnavalitsuse 02.11.2020 korraldus nr 670
• Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon kuni 28.09.2022 15:00
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda alates 1. septembrist Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Müügiobjektiga tutvumiseks saab aja kokku leppida alates 1. septembrist tööpäevadel kl 9–17 telefonil 524 8935.


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev kinnistu paikneb Pärnu kesklinnas ligikaudu 600 m kaugusel Rüütli tänavast. Juurdepääs kinnistule on avalikult kasutatavalt Suur -Posti tänavalt. Kinnistu on koormatud reaalservituuduga Suur-Posti 14 asuva kinnistu kasuks.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu väikeelamu maa juhtotstarbega alale. Kui kinnistul olemasoleva hoone kavandatav kasutus ja ehitustegevus vastab üldplaneeringus sätestatud väikeelamumaa tingimustele , siis on võimalik maa sihtotstarvet muuta ehitusprojekti menetlusel, kui aga kavandatav ehitustegevus ei vasta uues üldplaneeringus sätestatud väikeelamumaa tingimustele tuleb koostada detailplaneering.

Kinnistu jääb Pärnu linna miljööväärtuslikule Eeslinna miljööalale, millel paiknevad ajaloolised väärtuslikud hooned kuuluvad võimalusel säilitamisele.

Kinnistul paikneb kool-päevakeskus (ehr kood 103016048) ja kuur (ehr kood 103042695). Kool-päevakeskuse puhul on tegemist ajaloolise miljööväärtusliku hoonega. Täpsema seisukoha hoone säilitamise osas annab Muinsuskaitseamet.

Miljööväärtuslikul alal arendamisel k.a uute hoonete püstitamisel ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel s.h laiendamisel tuleb järgida üldplaneeringuga sätestatud tingimusi. Kuivõrd hoone on piirkonnas üks suuremaid, siis hoone mahtu suurendada ei ole lubatud, lubatud on kasutusele võtta hoone olemasolev pööning ehk hoonet laiendada katusealuse väljaehitamisel.

Hoone kohta on 2008. aastal läbi viidud hoone tehnilise seisukorra ekspertiis.

Hoones on viimasele hoone kasutajale kuuluvaid esemeid, mida müüja hoonest välja ei vii.


Kinnisturaamatu väljavõte
Ruumide eksplikatsioon
Hoone plaanid: 1. korrus ; 2. korrus
Hoonete andmed ehitisregistris

Kinnistu andmed maaregistris
Kitsenduste kaart (elektripaigaldiste kaitsevöönd)
Maa-ameti kaart
SPosti16 kaart

SPosti16 4

SPosti16 fotod

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
SEB Pank
EE701010220041193018 
Swedbank
EE712200221010612416 

Tagatisraha 
SEB Pank
EE631010220041191010 

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid