Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Aadress: Taltsi, 86206 Kalita küla, Saarde vald, Pärnu maakond
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Saarde vallas asuva ühisomandis oleva kinnistu Taltsi I (registriosa nr 645906)

Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest:
- katastriüksus Taku Väljakülas (katastrinumber 71101:006:0243, pindala 7,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)
- katastriüksus Tiku Lodja külas (katastrinumber 71102:001:0384, pindala 7,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)

- enampakkumise alghind: 31 800 eurot (sh katastriüksus Taku 17 900 eurot ja katastriüksus Tiku 13 900 eurot
- enampakkumise tagatisraha: 3200 eurot

Müügitingimused:
- Pärnu linnavalitsuse 17.05.2021 korraldus nr 340

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus

Kinnistu on ühisomandis. Omanikud on kokku leppinnud, et müüvad kinnistu ühiselt. Samuti on omanikud kokku leppinud, et müük toimub avalikul enampakkumistel. Enampakkumise alghinna määramiseks on läbi viidud metsa tagavaral põhinev maa väärtuse hindamine.

Maa-ameti geoportaali andmetel on katastriüksus Taku Väljakülas 5,59 hektari ulatuses metsamaa ja katastriüksus Tiku Lodja külas 7,78 hektari ulatuses metsamaa.

- Kinnisturaamatu väljavõte
- Kinnistu andmed Maaregistris: TikuTaku

Maa-ameti kaart
Taltsi I kinnistu - Tiku

Taku
Taltsi I kinnistu Taku

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid