Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Kesklinna rand R1 ja Ranna pst 11a Pärnu linnas
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse ranna piirkonnas asuvad maa-alade osad riietuskabiinide paigaldamiseks:
- maa-alad katastriüksutel Kesklinna rand R1 (62510:009:0005) ja Ranna pst 11a // Kesklinna rand (62512:011:0001
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna 12.04.2022 otsus nr 9
• maa-alad antakse kasutusse 2022.–2026. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: riietuskabiinide paigaldamine

• Enampakkumise alghind: kasutustasu alghind 10 000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot 

NB! Maa-alad antakse kasutusse ühtse tervikuna, pakkumine esitada kõigele korraga.

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 30. aprillil 2022 kell 23.59
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „RIIETUSKABIINID“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust;
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Riietuskabiinid“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e- maksuameti vahendusel.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 444 8360 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
444 8360; 5332 0824
argo.mattas[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
SEB Pank
EE701010220041193018 
Swedbank
EE712200221010612416 

Tagatisraha 
SEB Pank
EE631010220041191010 

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid