Jäta menüü vahele

Projektides osalemise kord
• Lõppenud projektid


Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2023–2024 Manija saarekeskus kui evakuatsioonikoht
2022–2023 KIK: Õppeprogrammid Pärnu linna koolidele
2022–2023 KIK: Õppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele
2020 – ... Hajaasustusprogramm


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2023 kaasrahastamisel

2022–2024 Pärnu Ülejõe lasteaia Noorte väljaku hoone energiatõhususe parandamine
2022–2024 Pärnu Liiva 8d munitsipaalelamu energiatõhususe parandamine


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014–2020

2022–2023 Rahvusvahelise kaitse saanud isikute abistamine Pärnu linnas
2021–2023 Väljaspool kodu osutatava päevahoiuteenuse ja koduteenuse arendamine Pärnu linnas
2021–2023 Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht
2020–2023 Pärnu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp
2020–2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II
2020–2023 Pärnu Päikese Kooli õppehoone ehitamine


Pärnu linna projektid EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaasrahastamisel

2022–2023 Biojäätmete sorteerimise edendamine Pärnu linnas


Koostööprojektid, milles Pärnu linn osaleb partnerina

2023–2025 EcoCore (Linnade keskkonnasäästlik areng)
2023–2026 Garden Pearls II (Aiapärlid)
2023–2027 Regions4Climate - regioonid kliima heaks
2022–2024 Munitsipaalteenuste edendamine kultuuri, kunsti ja spordi valdkonnas erivajadustega inimeste jaoks


Leader projektid

2022 Paikuse korvpalliplatsile uus hingamine

Veebilehel kasutatakse küpsiseid