Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Keskkonnaministeeriumi ja KIK logo
Projekti nimi: Biojäätmete sorteerimise edendamine Pärnu linnas
Projekti kood: Kliima.6.01.21-0097
Projekti rahastamine: Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest. Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega.

Keskkonnaministri 22.06.2020 määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“

Toetussumma: 70 933,44
Omafinantseering: 24 922,56
Projekti kogumaksumus: 95 856,00

Projekti elluviimise aeg: 28.01.2022 - 28.06.2023

Projekti eesmärk on suurendada biojäätmete liigiti kogumist. Projektiga tõstetakse eramaja ja alla 16 kortermajade omanike jäätmete liigiti kogumise võimekust. Kompostrite ja konteinerite kasutusele võtuga luuakse võimalus vähendada olmejäätete hulgas olevate biojäätmete hulka, mille tõttu saab olmejäätmeid rohkem ringlusse võtta.

Projekti raames on Pärnu Linnavalitusel kavas soetada 380 kodukompostrit eramajade omanikele ja 20 biojäätmete konteinerit, kuhu saab ladustada majapidamises tekkinud biolagunevaid jäätmeid. Kompostrid ja konteineri jagatakse laiali Pärnu linna majapidamiste vahel vastavalt väljatöötavale korrale.

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord (Pärnu linnavalitsuse 23.01.2023 määrus nr 2)
07.02.2023 Reedel algab biojäätmete konteinerite ja kodukompostrite soodushinnaga müük
30.01.2023 Kiirematel on võimalik biojäätmete konteiner või kodukomposter odavamalt osta

Arenguosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Kersti Palmiste 
Suur-Sepa 16, kab 404
510 5141
kersti.palmiste[at]parnu.ee

Keskkonnaprojektide koordinaator
Elen Kuningas
Suur-Sepa 16, kab 404
508 6812
elen.kuningas[at]parnu.ee

Osavaldade projektide koordinaator
Anu Peterson
Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid