Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Projektides osalemise kord
• Käimasolevad projektid


Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2022 Manija mobiilne generaator
2022–2023 Riia mnt 68a lammutamine
2022–2023 Ilvese 32a lammutamine
2019–2022 Reiu-Raeküla suusarada
2021–2022 Suur-Jõekalda 1 lammutamine 
2021–2022 Väike-Jõe 20 lammutamine 
2021 Hõljukikuuri ehitamine Manija sadamasse
2021 Pärnu linnas Raba 1b lammutamine
2021–2022 Pärnu linnas Raba 1 lammutamine
2020–2021 Pärnu linnas Mai 2a lammutamine
2020–2021 Pärnu linnas Lai T4 lammutamine
2020–2021 Pärnu linnas Lai 26 lammutamine 
2021–2022 KIK: Aktiivõppeprogrammid I–III kooliastme õpilasele
2021–2022 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele
2020–2021 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna koolidele
2020–2021 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele
2019–2020 KIK: Aktiivõppeprogramm Pärnu linna I–III kooliastme õpilastele
2019–2020 KIK: Aktiivõppeprogramm Pärnu linna lasteaedadele
2018 Mandri- ja saarevahelise transpordiühenduste parandamine Manija saarel
2018 Manija tuletõrje veevõtukoha rajamine
2018 Manija saarekeskuse tee ja hõljukiplatsi rekonstrueerimine
2018 KIK: Aktiivõppeprogrammid 8. ja 9. klasside õpilastele
2018 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"
2018 KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid
2018 KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna õpilastele
2018 Tammiste hooldekodu Tieli maja küttesüsteemi rekonstrueerimine

2017 Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine
2017 KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna 10.- 12. klassi õpilastele
2017 KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid: "Erinevad elukeskkonnad meie ümber"
2017 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"

2016 KIK: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamine
2016 KIK: Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustööd
2016 KIK: Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimine
2016 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)
2016 KIK: Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamine
2016 KIK: "Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele

2015 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2015 KIK: Pärnu Rannapargi dendroloogilise hinnangu ja hoolduskava koostamine
2015 KIK: Vanapargi alleel 2015. a hooldustööde läbiviimine
2015 KIK: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine

2014 KIK: Pärnu kaitsealustel alleedel (Kuninga, Pühavaimu, Ringi, Vanapargi) 2014. a hooldustööde läbiviimine
2013 Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
2013 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2012 KIK: Pärnu Raeküla Lasteaia endise katlamajahoone lammutamine
2012 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine 
2011 Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus
2011 Olev Siinmaa 130. aastapäevale pühendatud konverents ja näitus
2011 KIK: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
2011 KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2010 KIK: Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas
2010 KIK: Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine


Pärnu linna projektid EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaasrahastamisel

2021–2022 Pärnu linna üleujutuse mõjude vähendamine
2019–2020 Uuring Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramiseks ja ehituskeeluvööndi täpsustamiseks
2018–2020 Pärnu linna Tralli lasteaia energiatõhususe parandamine
2018–2019 Tammiste hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamine (atmosfääriõhu kaitse)
2018–2019 Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine
2017–2018 Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2023 kaasrahastamisel

2023 Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus
2020 Ankru tänav koos maha-sõitudega
2019–2021 Rohu 119 üürimaja ehitamine 
2020–2022 Pärnu linna Raeküla lasteaia energiatõhususe parandamine
2020–2021 Härma tänava ja kergliiklustee ehitamine
2020–2021 Rannapromenaadi rekonstrueerimine I etapp 
2020–2021 Audru muuseumile maakütte rajamine
2020 Riia mnt, Tammiste tee, Kaubasadama tee, Rohelise, Vana-Sauga ja J. V. Jannseni tänava ülekatted
2019–2022 Tammiste Hooldekodu liginullenergia ehitamine (atmosfääriõhu kaitse)
2020 Kõpu-Kavaru transiiditee rekonstrueerimine
2020 Tammuru Tehnoküla ettevõtlusega seotud tee rekonstrueerimine
2019–2020 Teeületuskohtade ohutumaks muutmine Pärnu linnas
2018 Teeületuskohtade ohutumaks muutmine Pärnu linnas


Leader projektid

2020 Paikuse võimlemislinnaku arendamine koos sinna juurde kuuluva inventari paigaldamisega
2020 Romantilise Rannatee külastajasõbralikumaks muutmine


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014–2020

2019–2021 Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (II voor)
2019–2022 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse 
2019–2020 Kergliiklustee rajamine Paikuse alevist Silla tehnokülla
2018–2020 Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks
2019–2020 Audru kergliiklusteede ühendamine linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustikku, III etapp
2020–2021 Tugiõpetajate koolitus
2018–2020 Pärnu Tammsaare Kooli rekonstrueerimine
2019–2021 Raja tänava lasteaia rajamine
2019–2020 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas
2019–2020 Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside jätkuanalüüs
2018–2020 Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks
2018–2020 Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (I voor)
2018–2020 Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks
2018–2019 Paikuse valla Rukkilille tööstusküla
2018–2019 Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
2018–2019 Säästlikke liikumisviise toetav Pärnu linnasüda
2018–2018 Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega
2016–2019 Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine
2017–2018 Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa)
2017–2018 Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremkaldal
2017–2018 Tallinna mnt kergliiklustee
2017–2018 Haapsalu mnt kergliiklustee
2017–2017 Domineeriva linnakeskusega ühinevate omavalitsuste juhtimismudel
2016–2017 Liivi teed ja Paide mnt ühendava kergliiklustee ehitamine
2016–2017 Väike-Posti tn lasteaia rajamine
2016–2017 Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine
2015–2017 Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine
Lindi küla avalik juurdepääs merele


Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

2021–2022 Pärnu energia- ja kliimakava 2030 koostamine


Lõppenud koostööprojektid 2014–2020

2017–2020 Balti riike läbiv matkarada - Hiking Route along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia
2012–2016 LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
2015–2016 Olgem aktiivsed! ehk Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland
2015–2018 HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances
2016–2019 NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2007–2013

» Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
» Tammiste kergliiklustee ehitamine
» Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
» Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
» Raba tänava kergliiklustee ehitamine
» Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
» Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
» Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
» Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18)
» Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
» Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
» Eakate avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus (Metsa 10)
» Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp
» Pärnu Jääfestival 2012
» Pärnu Linnavalitsuse strateegilise juhtimisvõimekuse arenguprogramm


Koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina

2020–2022 iPlace - iPlace finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people place and technology
2020–2022 Tervislikud linnad - Healthy Cities (II faas)
2019–2021 Nature Access to All (Kõigi ligipääs loodusele)
2019–2021 NonHazCity2 - Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
2017–2020 Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia (Purjetamise infrastruktuuri parendamine ja jahisadamate võrgustiku ehitamine Eestis ja Lätis)
2018–2020 Garden Pearls - Diversifying garden tourism offer in Estonia and Latvia (Aiapärlid - Mitmekesise aiaturismi pakkumine Eestis ja Lätis) 
2019–2020 Tervislikud linnad - Healthy Cities (I faas)
» LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
» Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi
» Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks
» Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine
» Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil
» Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
» Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
» CentralBalticCycling (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
» Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
» Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring
» AGORA projekt
» Lääne-Eesti Külastuskeskus (Uus tn 4, Volikogu maja I korrus)
» Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
» Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle
» Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
» Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes
» Ettevõtlik pärnakas 2011/2012


Muud projektid

- WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused
- Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
- Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused
Lõppenud projektid
- HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm
- 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism"
Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
- Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine
- Linnafoorumid

Kasvuhoonegaaside säästu andvad investeeringuprojektid 2010-2013
Eesti osaleb rahvusvahelise kliimamuutuse raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi kauplemissüsteemis. Vabariigi Valitsuse korraldusel suunatakse kasutamata saastekvoodi müügist laekunud raha muuhulgas kohalike omavalitsuste objektidele, mille hulgas on kaheksa Pärnu linna objekti. Kauplemisest saadud tulu on oma olemuselt ühekordne tulu, mida saab võtta kasutusele aastail 2010–2013. Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, mida tohib kasutada üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.

Pärnu objektid, mida renoveeritakse saastekvoodi müügist laekunud vahenditest:
- Pärnu Vanalinna Põhikooli võimla
- Pärnu Kunstide Maja õppehoone
- Pärnu Rääma Põhikool
- Vene Gümnaasium
- Lastead Pöialpoiss
- Ülejõe Lasteaed
- Pärnu Lasteaed Mai
- Pärnu Raeküla Vanakooli Keskus

Arenguosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Kersti Palmiste 
Suur-Sepa 16, kab 404
510 5141
kersti.palmiste[at]parnu.ee

Keskkonnaprojektide koordinaator
Elen Kuningas
Suur-Sepa 16, kab 404
508 6812
elen.kuningas[at]parnu.ee

Osavaldade projektide koordinaator
Anu Peterson
Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid