Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

EU Interreg

Garden Pearls - Diversifying garden tourism offer in Estonia and Latvia
(Aiapärlid - Mitmekesise aiaturismi pakkumine Eestis ja Lätis) 
Projekti kood: Est-Lat 70

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „INTERREG Estonia- Latvia“ vahenditest
Toetussumma: 44 183, 00 EUR (s.o toetuse osa Pärnu linnale, Audru ja Tõstamaa osavallale)
Omafinantseering: 7 797,00 EUR
Projekti kogumaksumus: 749 755,00 EUR (sellest ERAF toetus 637 292 EUR)

Projektijuht: Anu Nurmesalu
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2018 - 31.10.2020

Projektist
Projekti eesmärgiks on muuta Eesti ja Läti aiandusturism mitmekesisemaks ning luua piiriülene atraktiivne ja jätkusuutlik aiandusturismitoode „Aiapärlid“. Projekti tulemusena korrastatakse ning märgistatakse projekti kuuluvaid parke Pärnu linnas ning Audru ja Tõstamaa osavallas. Projektis osaleb 17 partnerorganisatsiooni Eestist ja Lätist. Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Tourism Association.

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

Vaata lisaks:
» Pärnut külastasid Eesti, Läti ja Leedu ajakirjanikud
» Aiapärlid panevad turiste peatuma
» Aiandusteemaline veebileht Aiapärl

GP logo


Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse projektide spetsialist
444 8358


Veebilehel kasutatakse küpsiseid