Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
Projekti kood: 3-2.6/6-2/2011

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2374,07 EUR
Omafinantseering: 263,78 EUR
Projekti kogumaksumus: 2637,85 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2011 - 31.10.2011
Projekti eesmärk: Pärnu linna elanike kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete nõuetekohane käitlemine

Projektist
Projekti käigus suunati käitlemisele Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed. Projekti partneriks oli OÜ Paikre, kellele kuuluvas Paikre Sorteerimisjaamas võeti vastu, registreeriti, sorteeriti ja suunati ohtlikud jäätmed nõuetekohasele käitlusele.

Pärnu linna elanikud tõid oktoobrikuu jooksul Paikre Sorteerimisjaama aadressil Raba tn 39 kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid). Jäätmed registreeriti, kaaluti, sorteeriti ja suunati edasisele utiliseerimisele. Samuti suunati nõuetekohasele käitlusele ka Pärnu linna finantseerimisel 15. oktoobril toimunud ohtlike jäätmete kogumisringi käigus elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed.

Lisainformatsioon
Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB

Veebilehel kasutatakse küpsiseid