Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti "Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas" 125 779 krooni suuruses summas "Maakondlik, Pärnu" programmist. Projekti omaosalus 54 341 krooni.

Pärnu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025 kohaselt tuleb kasutuseta puurkaevud tamponeerida. Enamus (5 tk) likvideeritavatest puurkaevudest on pikka aega olnud kasutuseta ning paiknevad Pärnu linna avalikult kasutatavatel haljasaladel (kolm puurkaevu paiknevad Pärnu Rannapargi territooriumil puurkaevude registri andmetel aadressidel Suvituse 9 ja Ranna pst 1 ning kaks puurkaevu paiknevad praeguse Rääma tänava ääres puurkaevude registri andmetel aadressidel Tööstuse 35 ja 39). Üks puurkaev paikneb Pärnu linna vanadekodu territooriumil aadressil Tammiste tee 1 ning selle kasutamine lõpetati 2008 aasta kevadel.

Projekti eesmärgiks on likvideerida Pärnu linna territooriumil paiknevad 6 puurkaevu, mida enam ei kasutata ning mis on põhjavee reostusohu allikateks.

Ajakava
- Hange puurkaevude likvideerija leidmiseks aprill 2010
- Puurkaevude likvideerimisprojektide koostamine: mai - juuni 2010
- Puurkaevude likvideerimine: juuni - august 2010
- Lõpparuande esitamine august 2010

Hanke puurkaevude likvideerimiseks võitis Tulundusühistu PUUR. Projekti tulemusel on koostatud puurkaevude sulgemise projektid, likvideeritud puurkaevud ning heakorrastatud puurkaevude ümbrused.

Likvideeritud on järgmised puurkaevud Pärnu linnas:
- Suvituse tn 9
- Ranna pst 1 puurkaev nr 1
- Ranna pst 1 puurkaev nr 2
- Tööstuse tn 35
- Tööstuse tn 39
- Tammiste tee 1

Projekti aruanne esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele 30.  august 2010.

KIK logo RGB

Veebilehel kasutatakse küpsiseid