Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti „ Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine“ 484 282 krooni suuruse summaga Looduskaitse programmist. Projekti omaosalus on 89 045 krooni.

Projekti eesmärk
Pärnu on teada ja tuntud roheline linn. Pärnu paljudest alleedest on looduskaitse all 4 kokku 400 puuga. Puud on üle 100 aasta vanad. Viimaste aastakümnete tormid on nii mõnelegi puule saatuslikuks saanud ning on tekitanud materiaalset kahju. Pärnu linn soovib teha kõik, et väärtuslikud alleed säiliksid. Eestoodust lähtuvalt on vajalik puudele teostada erinevad uuringud ning koguda arvamusi, mis lõplikult aitaksid kokku kirjutada alleede hoolduskava. Hoolduskava järgides on tegevused eesmärgipärased ning võimalik planeerida paremini rahalisi vahendeid.

Ajakava
- Puude tomograafuuring veebruar –mai 2010
- Arboristi poolt teostatav puude uuring juuni – august 2010
- Uuringute tõlkimine juuni – september 2010
- Hoolduskava koostamine august - oktoober 2010
- Koolitus/avalikustamine november 2010

Tulemused
Pärnu looduskaitsealustele alleedele on koostatud hoolduskava, mille järgi tegutsedes toimuvad vajalikud hooldustööd õigel ajal, mis tagab alleede võimalikult pikaajalisuse ning samuti võimaldab paremini vajalike rahalisi vahendeid planeerida. Hoolduskava olemasolul on kavas sätestatud tööde teostamiseks võimalik rahalisi vahendeid taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

- Hoolduskava

Projekti lõpparuanne on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele detsembris 2010.

KIK logo RGB

Veebilehel kasutatakse küpsiseid