Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland
Projekti kood: CB85

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 264 006,87 EUR
Toetussumma Pärnule: 38 961,42 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 6 875,55 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 45 836,97 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome)
Projektijuht: Karolina Mackiewicz
Projektijuht Pärnus: Heli Kallasmaa
Projekti elluviimise aeg: mai 2015 – detsember 2016
Projekti eesmärk: Eakamad inimesed kaasata vabatahtlike töösse

Projektist
Projekti on kaasatud 4 partnerit kolmest riigist: Eestist, Lätist ja Soomest. Projekti juhib Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome), partneritena osalevad Turu Linnavalitsus (Soome), Riia Linnavalitsus (Läti) ja Pärnu Linnavalitsus.

Eakate osakaal rahvastikus suureneb. Enamus inimeste soov on olla eakana terve, õnnelik, kellegi jaoks vajalik, ümbritsetud lähedastest sõpradest jne. Tänased eakad Eestis enese kohta seda väita ei saa. Üksildus, eraldatus, vaesus põhjustab kibestumust ning tervisehädasid.

Projekti raames vahetatakse kogemusi eakate inimeste kaasamisel vabatahtlike töösse. Põhjamaades on pikaajaline traditsioon ja kogemus eakate kaasamisel vabatahtlikku tegevusse ja aktiivselt ühiskonnaelus osalemisse. Läbi käesoleva projekti on võimalus õppida sealsetest headest praktikatest, et teadvustada Eesti 60-65+ elanikkonnale, millised on alternatiivsed võimalused jätkata aktiivset elu ka peale töötamise lõpetamist. Tervetel ja sotsiaalselt aktiivsetel eakatel puudub vajadus sageli käia arsti või sotsiaaltöötaja juures, nad ei ole meditsiini- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi jaoks nii kulukad, kui oma muredega üksi jäänud vanainimesed. Lisaks võib eakatel olla ühiskonnale pakkuda väärt teadmisi ja oskuseid.

Projekti avakoosolek peeti 21. mail 2015 Turus, kus kohtusid kõik projekti koordinaatorid. Tutvustati eakate hoolekande hetkeseisu partnerlinnades, arutati projekti tegevuskava, eelarvet ning lepiti kokku esmased tööülesanded.

Projekt Facebookis

Lisainformatsioon:
Heli Kallasmaa
Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse
juhataja
442 5753
avahoolduskeskus[at]gmail.com

letus

Veebilehel kasutatakse küpsiseid