Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
Projekti kood: EU44974

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimustele.
Toetussumma: 5 999 998 EUR
Kaasfinantseering Haridus- ja Teadusministeeriumilt: 1 058 824 EUR
Omafinantseering: 1 203 062 EUR
Projekti kogumaksumus: 8 261 884 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 21.01.2013 – 15.10.2015
Projekti eesmärk: Projekti strateegiline eesmärk tuleneb linna arengukavast aastani 2025: Pärnu haridusruum on kvaliteetne, mitmekülgne ja kõigile elanikerühmadele kättesaadav ning vastab regiooni vajadustele ja kokkulepetele. Nimetatud strateegilise eesmärgi saavutamiseks luuakse Pärnusse Koidula Gümnaasiumi baasil kaasaegse õppekeskkonna ja –korraldusega ainult gümnaasiumiklassidega piirkondlik reaal- ja tehnoloogiasuunaga gümnaasium.

Projektist
Projekti raames luuakse Pärnu Koidula Gümnaasiumi (asub Metsa 21) baasil kaasaegse õppekeskkonna ja –korraldusega ainult gümnaasiumiklassidega piirkondlik reaal- ja tehnoloogiasuunaga riigigümnaasium. Projektiga on seotud endise Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone (asub Mai 3) ümberkorraldamine Pärnu Mai Põhikooliks.

Projekti elluviimiseks ja lähtudes soovist tagada eraldiseisvat gümnaasiumi luues Pärnu linna ja maakonna õpilastele tänapäeva nõuetele vastav õpikeskkond, sõlmisid Haridus- ja teadusministeerium ja Pärnu linn 30.05.2013 kokkuleppe. Nimetatud kokkuleppe kohaselt hakkab Pärnu Koidula Gümnaasium alates 1.09.2015 toimima eraldiseisva riigigümnaasiumina (ilma põhikooli osata) ning Haridus- ja teadusministeerium panustab projekti elluviimisse kaasfinantseeringuga.

Pärnu linn volitas 30.05.2013 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi läbi viima projekti elluviimiseks vajalikke riigihankeid ja sõlmima hankelepinguid Pärnu Koidula Gümnaasiumi osas. Projektiga seotud Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone osas viib riigihanked läbi ja sõlmib hankelepingud Pärnu Linnavalitsus.

Metsa 21 ja Mai 3 hoonete projekteerimistööd teostas Esplan OÜ.
Metsa 21 hoone ehitustööd teostas OÜ Nordlin Ehitus.
Metsa 21 ehituse omanikujärelevalvet teostas Vealeidja OÜ.
Metsa 21 sisustus telliti: OÜ Stigmar, Saloni Büroomööbli AS ja AS Metos.
Metsa 21 info- ja kommunikatsioonivahendid telliti: AS Datel, AS Hedengren Eesti, AS MAX 123 ja OÜ Skarcon.
Metsa 21 õppevahendid telliti: Labochema Eesti OÜ, OÜ Total Eesti ja Pillipood OÜ.
Mai 3 hoone ehitustööd teostas AS Remet.
Mai 3 ehituse omanikujärelevalvet teostas OÜ Ösel Consulting.
Mai 3 sisustus telliti: AS Intest Market.
Mai 3 aknakatted telliti: Avaeksperdid OÜ.


Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
koidula2koidula1koidula5

Arenguosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Kersti Palmiste 
Suur-Sepa 16, kab 404
510 5141
kersti.palmiste[at]parnu.ee

Keskkonnaprojektide koordinaator
Elen Kuningas
Suur-Sepa 16, kab 404
508 6812
elen.kuningas[at]parnu.ee

Osavaldade projektide koordinaator
Anu Peterson
Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid