Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Tammiste kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU49217

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele (perioodi 2007-2013 projekte saab ellu viia kuni 2015. a lõpuni)
Toetussumma: 165 795 EUR
Omafinantseering: 29 258 EUR
Projekti kogumaksumus: 195 053 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 2.05.2015–31.08.2015
Projekti eesmärk: Projekti tulemusel valmib ca 1 km pikkune Tammiste kergliikklustee, mis hakkab ühendama Sauga valla Tammiste kergliiklusteed Pärnus Papiniidu silla juurde kulgevate kergliiklusteedega, aitab muuta pikemas perspektiivis Sauga valla ja Pärnu elanike liikumisharjumusi. See omakorda rahustab linnaliiklust ja säästab keskkonda.

Projektist
Projekti raames ehitatakse välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Sauga valla Tammiste kergliiklusteed ja Papiniidu silla juurde kulgevaid kergliiklusteid (Liivi tee, Ehitajate tee, Jaansoni rada ja Papiniidu tn pidi ranna suunal).

Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Tammiste linnaosas ja soodustab Pärnu linna ja Sauga valla vahelist kergliiklust. Projekti tulemusena väheneb autokasutamise vajadust piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt Teeprojektid Tiit Korn FIE (2014) ja valgustusprojekt AS-lt ELWO (2014).
Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping AS-ga TREF Nord, omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Veebilehel kasutatakse küpsiseid