Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU46499

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 797 900,75 EUR
Omafinantseering: 140 806,02 EUR
AS Pärnu Vesi panus vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel: 312 467,09
Projekti kogumaksumus: 1 251 173,80

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2013–31.05.2015
Projekti eesmärk: Endise Pärnu sõjaväelennuvälja teenindusterritooriumi maa-ala kasutusele võtmine ja sellel Loode-Pärnu tööstusala esimese väljaarendamine.

Projektist
Projekti raames luuakse eeldused paremaks tegevuskeskkonnaks laienemist vajavatele ettevõtetele. Selle mõju avaldub uute töökohtade loomises, mille tulemusena paraneb ettevõtete eksportvõimekus, luuakse eeldused kvaliteetsema toodangu valmistamiseks. Tööstusala I etapi elluviimisega seoses tekib potentsiaal järgmiste ettevõtete alale asumiseks ning suureneb kohalike omavalitsuste teadlikkus ettevõtluseks vajaliku taristu rajamisest. Projekti tulemusena tekivad Pärnusse uued linnatänavad, mis tagavad ligipääsu tööstusaladele tulevatele ettevõtetele.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Veebilehel kasutatakse küpsiseid