Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
Projekti kood: EU31561

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 17 797 559 EEK
Omafinantseering: 3 140 746 EEK
Projekti kogumaksumus: 20 938 305 EEK

Projektijuht: Kristiina Kupper
Projekti elluviimise aeg: 24.08.2009-01.07.2010
Projekti eesmärk: Pärnu linna elanikele ning linna külastavatele turistidele on loodud atraktiivne, aasta läbi kasutatav ja turvaline keskkond vabaaja veetmiseks Pärnu Rannapargis

Projektist
20. juunil 2010. aastal avati Pärnus suures ulatuses rekonstrueeritud Rannapark. Pärnu Rannapargi rekonstrueerimisprojekt hõlmas Rannapargi ala, mis jääb Tammsaare, Lehe, Supeluse tänavate ja Ranna puiestee vahele ning Ranna puiesteest mere poole jäävat ala Lehe ja Supeluse tänavate pikenduste vahel.

Pärnu Rannapargi rajamist alustati 1882. aastal. Park on alates 1959. aastast looduskaitse all ning tuntud liigirohke pargina. Viimased rekonstrueerimistööd toimusid pargis umbes 40 aastat tagasi. Teekatted ja valgustus olid amortiseerunud, pimedusest tingituna esines kuritegevust ning pimedal ajal oli pargi kasutamine linnaelanike ja külastajate poolt vähene. Laste mänguväljak oli amortiseerunud, kuid huvi selle kasutamise vastu oli suur. Park asub kesklinna ranna kõrval ning moodustab ranna-alaga ja 2006. aastal valminud rannapromenaadiga ühtse korrastatud puhkeala.

Projekti järgi on rekonstrueeritava pargiala traditsiooniline osa jagatud teemade ja kasutuse järgi omakorda erinevateks aladeks:
- Peaväljak - see on intensiivse kasutusega väljak, kus saab suvel korraldada turupäevi, õhtuti aga intiimsemaid vabaõhukontserte. Väljaku märksõnadeks on melu ja elu. Peaväljakul asub teisaldatav kohvik.
- Kunstiväljak - ala on planeeritud erinevate kunstiinstallatsioonide esitlemise- ja toimumiskohana, kus väljapanekud pidevalt vahetuvad. Väljakul saab korraldada skulptuuride näitusi või nn land-art performance’id. Mängida saab petanqe.
- Maleväljak.
- Veeväljak - mõnus istumisala, kus saab nautida vett - udu milles on vikerkaar, kaldast kaldasse kulgevat kiire vooluga jõge ja rahulikku veepeeglit.
- Rannaväljak - koht kus turistid tutvuvad Pärnu rannaga ning on mõnus istuda või sõpradega kokku saada.
- Lasteväljak - mänguväljak erinevas vanuses lastele, turvaalusena on kasutusel erivärviline kumm.
- Piknikuala – ajalooliselt on pargis olnud suurte puude varjus privaatsed istumiskohad, mida saab ka edaspidi kasutada. Pargi lääneossa tihedalt istutatud okaspuu gruppide vahele on „peidetud“ statsionaarsed laua ja pinkidega istumisplatsikesed.

2009. aastal valmis OÜ Kivisilla poolt "Pärnu Rannapargi renoveerimise põhiprojekt", mida rahastati 2006.-2008. aastal Pärnu linnaeelarvest 352 900 krooniga ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 231 200 krooniga.

Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus. Omanikujärelevalvet tegi FIE Jaan Moik.

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

rannapargi skeem
rannaparkrannapark2rannapark3rannapark4

Veebilehel kasutatakse küpsiseid