Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
Projekti kood: 09-0446/001

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati „Infoühiskonna edendamise“ meetme vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna eesmärkide elluviimiseks. Projektile eraldati toetus Riigi Infosüsteemi Ameti avatud taotlusvooru „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega" tulemusena.
Toetussumma: 684 059 EEK
Omafinantseering: 77 954 EEK
Projekti kogumaksumus: 762 013 EEK

Projektijuht : Toomas Tomson
Projekti elluviimise aeg: 7.09.2009-6.09.2010
Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine

Projektist
Projekti raames hangiti uus serveri kapp ja uus infosüsteem varukoopiate tegemiseks. Projekti raames tegeldi organisatsiooni üldturvalisuse tõstmisega – koostati linnavalitsuse infoturbealane riskianalüüs ja alusmaterjalid ISKE-st lähtuva dokumentatsiooni kehtestamiseks.Töid ISKE rakendamiseks jätkatakse ka pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon:
Toomas Tomson
Pärnu Linnavalitsuse 
Infotehnoloogia teenistuse juhataja
444 8234
toomas.tomson[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Veebilehel kasutatakse küpsiseid