Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” alusel
Toetussumma: 189 060 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 10 511 EUR
Projekti kogumaksumus: 210 067 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Caritas Eesti
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Malle Link
Projekti elluviimise aeg: 3.09.2012-30.06.2015
Projekti eesmärk: tasuta ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumine mitteaktiivsetele ja töötutele noortele lapsevanematele, et toetada neid tööturule sisenemisel.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele mitteaktiivsetele noortele lapsevanematele. Projekti raames pakutakse Tallinnas ja Pärnus 5 tööpäeval nädalas tasuta ja paindlikku lapsehoidu noortele lapsevanematele, kelle lapsel puudub lasteaia või sõimekoht, kellel on erinevad toimetulekuraskused (nii majanduslikud kui sotsiaalsed) ja kes seetõttu vajavad personaalset võimestamist igapäevaeluga toimetulekul ja tööturule sisenemisel.

Lisainformatsioon:
Malle Link
projektijuht
malle[at]caritas.ee

el sotsiaalfond horisontaal


Veebilehel kasutatakse küpsiseid