Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
Projekti kood: 2011-1-NO1-COM13-03294-2

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi Lifelong Learning Programme COMENIUS (Alamprogramm Comenius Regio) vahenditest
Toetussumma: 34 332 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 5 444 EUR
Projekti kogumaksumus: 39 776 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Buskerudi Maakond (Norra)
Projektijuht : Kirsti Slettevoll
Projekti juhtpartner Eestis: Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht Eestis Katrin Uutsalu
Projekti elluviimise aeg: september 2011 – juuli 2013
Projekti eesmärk: Digitaalsete töövahendite ja informatsiooni kasutamise ning koostöise õppimise korraldamise alaste kompetentside arendamine koolide juhtkondade, õpetajate ja raamatukogutöötajate töös

Projektist
Projekti on kaasatud 10 partnerit kahest riigist, projekti juhib Buskerudi Maakond (Norra). Projekti raames arendatakse õppemeetodeid ja digitaalse info kasutamise alast kompetentsi õpetajate ja raamatukogutöötajate töös. Uuritakse ja jagatakse kogemusi IT kasutamisest hariduse valdkonnas kahes partnerriigis/partnerregioonis ning projekti kaasatud koolides ja raamatukogudes. Osalejad saavad koolituse internetipõhiste kataloogide, Web 2.0 põhiste keskkondade jms kasutamisest. Projekt keskendub ka õpetaja uuenenud rollile digitaalses klassiruumis, uutele nõudmistele ning tegevuste planeerimisele ja õppetöö juhtimisele.

Pärnust osalevad projektis Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Hansagümnaasiumi, Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Raeküla Kooli ja Pärnu Keskraamatukogu töötajad. Projekt algas oktoobrikuus 2011 külaskäiguga Norra partnerite juurde Drammenisse, kus arutleti internetiajastu koostöise õppimise vajaduste ja võimaluste üle ning kavandati põhitegevused kaheks projektiaastaks.

Novembris 2011 toimus Pärnu Keskraamatukogus kokkusaamine Pärnu koolide kooliraamatukogutöötajatele. Seminaril tutvustati projekti ideed ja tegevuskava ning lepiti kokku esimesed tegevused kooliraamatukogudes. Kokkusaamise tulemusena täiustusid mitmete koolide koduleheküljed kooliraamatukogu infoga ning raamatukogutöötajad algatasid ka mitmeid blogisid.

Detsembris 2011 toimus esimene seminar projektis osalevate koolide õpetajatele. Seminaril tutvustati Web 2.0 võimalusi õppetegevuse rikastamiseks ning praktilises osas said õpetajad blogi tegemist ise proovida. Toimus filmitegemise koolitus koolimeeskondadele (1 õpetaja + 3 õpilast). Koolituse tulemusena peaksid kevadeks valmima uued õppefilmid kohalikelt tegijatelt. Kaks Pärnu koolijuhti osalesid Online Educa konverentsil Berliinis, kus käsitleti käimasoleva projektiga seotud teemasid Euroopa tasemel.

Aprillis 2012 toimus projektikohtumine Pärnus, külas olid 15 õpetajat ja raamatukogutöötajat Buskerudist Norrast.
Oktoobris 2012 toimus projektikohtumine Buskerudis, kus osales 11 projektiga seotud inimest Pärnust.
Esimesel projektiaastal viidi läbi õpilaste ühisuurimused, fotoseeriad Minu Pärnu – Minu Buskerud, loodi ja uuendati kooliraamatukogude blogisid.
Projekti lõppkonverents peetakse Pärnus 2013. aasta maikuus.

- Projektist lähemalt
- Projekti kodulehekülg: learningtwozero.net

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
444 8250
hko[at]lv.parnu.ee

education and culture lifelong learning

ideelaegas kaas

Veebilehel kasutatakse küpsiseid