Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
Projekti kood: EU30084

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 1 500 000 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 480 000 EEK
Projekti kogumaksumus: 2 222 000 EEK

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Katrin Jaaska
Projekti elluviimise aeg: 13.02.2009-14.02.2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Läti, Leedu, Venemaa, Rootsi)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundustegevused välissihtturgudel, arvestades Pärnumaa eripära. Pärnumaad tutvustati atraktiivse turismisihtkohana. Ellu viidi erinevaid turundusüritusi ja –kampaaniaid (Peterburi metrookampaania, Pärnut tutvustav päev Riia), osaleti välismessidel, anti välja uued infokandjad ja jaotusmaterjalid (turismikaardid, toodete ja teenuste kataloogid), reisikorraldajad viidi tootetutvustusreisidele ja ajakirjanikud pressireisidele, arendati veebi- ja e-turundust (valmis Pärnumaa ühtne turismiportaal www.visitparnu.com, videoklipid, e-uudiskirjad).

Lisainformatsioon:
Pärnu Linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
turismiturundus1

turismiturundus1 2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid