Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

pohja balti mobiilsusprogramm
Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
Projekti kood: BI-GRO-258

Projekti rahastamine: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN). Projekti rahastatakse programmist „Nordic-Baltic Mobility Programme for Business and Industry 2012“
Toetussumma: 6226,19 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 294,70 EUR
Projekti kogumaksumus: 8894,55 EUR
Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: 10 ettevõtjat, Pärnu linn
Projektijuht : Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 1.09.2012 - 31.10.2012
Projekti eesmärk: Ettevõtjatevaheliste kontaktide loomine ja koostöö algatamine

Projektist
Projekti raames külastasid Pärnu metalli, elektroonika, IT ja energeetika ettevõtted 19.-21. septembril 2012 Soomes Tampere metalli ja elektroonika allhankemessi, seejärel sõpruslinna Vaasa ettevõtteid.

Vaasa Energiatehnoloogia Kompetentsikeskus tutvustas rakendamisvõimalusi ootavat veeküttelahendust. Selgus, et Pärnu ettevõtetel on võimalus osutada soomlaste energiaklastri firmadele töövõttu. Selleks pakkus lahkesti abikätt sealne Ettevõtluse Arenduskeskus. Külastati äsja valminud Vaasa tuuleparki, kus energiat tootis Vaasas toodetud tuulegeneraator. Külastati energiahiidu Wärtsiläs, kus selgus, et maailma meredel sõitva iga kolmanda laeva mootoril on osake pärnakate panust: alamkooste toodab Scanfil. Vaasa vee-ettevõttest hakkab järjest rohkem saama energiafirma, sest roiskveest toodetakse käärimise tulemusena biogaasi.


PEAK kutsuti osalema kavandatavasse riikidevahelisse “Life +” projekti, et töötada välja vesikütte ja -jahutuse kombineeritud rakendusi. 6.-7. novembril 2012 toimus visiit Rootsi. Teisel pool Botnia lahte asub Vaasa sõpruslinn Umeå. 40 aastat tagasi 24 000 elanikuga asumist on praeguseks saanud 116 000 inimesega linnaregioon, kusjuures elanikest 34 000 on tudengid. See on märk rahvusvahelise ülikooli tähtsusest, mis teeb linna edukaks hoolimata selle asendist külmadel laiuskraadidel.


Umeås oli märgata mastaapset ehitustegevust, sest aastal 2014 on Umeå koos Riiaga Euroopa kultuuripealinn. Ülikool teeb aktiivset koostööd ettevõtetega, aidates kaasa teadmistepõhise majandusstruktuuri kujunemisele. Pärnu IT-firmad leidsid Rootsis eest mõttekaaslased, keda loodetavasti võib kohata juba veebruaris 2013 Eestis “Garage 48”eelüritusel, kus plaanitakse leida tööstusettevõtete tegevust efektiivsemaks muutvaid tarkvaraarenduslikke lahendusi. Umeås külastati Jaapani kontserni Komatsu metsamasinatehast.


Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
projektijuht
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

PEAK logo 14032006logo pos

Veebilehel kasutatakse küpsiseid