Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne


Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU50100

Projekti rahastamine:  Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 1 646 754,30 EUR
Omafinantseering: 290 603,70 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 483 623 EUR

Projekti kogumaksumus: 2 420 981EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 29.02.2016 – 28.02.2019

Projekti eesmärk Pärnu elu - ja töökeskkond on atraktiivne. Välja on arendatud uus terviklik ettevõtluskeskkond. Tagatud piirkonna head ühendused kõigi Pärnu põhi teedevõrkudega. Tagatakse kvaliteetsed ligipääsud nii elamupiirkonna - kui ka põhimaanteega.

Projektist
Loode-Pärnu tööstusala on endise sõjaväelennuvälja teenindusteerritoorium, mis oli suletud ala. Loode-Pärnu arenduspiirkond hõlmab nii tööstus-, ärimaad kui ka kahte uut elamupiirkonda.

2013. aastal käivitati Loode-Pärnu I etapp ning ehitati ettevõtluskeskkonna jaoks vajalik infrastruktuur. 2015. aastal on I etapi tööd lõpetatud.
Loode-Pärnu II etapiga arendatakse välja terviklik atraktiivne tööstusala piirkond. Projekti raames luuakse vajalik ligipääs ja tehniline infrastruktuur 21 kinnistule, mille kogu pindala on 191 444 m2. Ühendatakse Pärlimõisa tee Voorimehe tänavaga, Pärlimõisa tänav Ankru tänavaga, mis omakorda loob paremad ühendused Vana-Sauga tänavaga.


Lisaks mitteabikõlbuliku osana ehitatakse välja ettevõtjatele vajalik vee- ja kanalisüsteemid. Loodud on kvaliteetne ning ettevõtjale atraktiivne ettevõtluspiirkond. Tööstusala sidustatakse piirkonda ümbritseva elamupiirkondadega (jalg- ja jalgrattateede kaudu) ning lahendatakse ära teedevõrk. Arendatav tööstusala on kompaktne ning kergesti ligipääsetav nii klientidele kui ka tarnijatele.


Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid