Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine

Projekti kood: 2014-2020.12.03.16-0080

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus” meetme „Avalike teenuste pakkumuse arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tingimustele
Toetussumma:  32 300 EUR
Omafinantseering: 5 700 EUR (kohustuslik), 2 622,40 EUR (projekti maksumust ületav)
Projekti kogumaksumus: 40 622,40 EUR

Projektijuht: Tiina Roht
Projekti elluviimise aeg: 22.08.2016 kuni 01.03.2017

Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs.

Projekti tulemusena tekib:
1. ülevaade organisatsiooni efektiivsusest teenuste osutamisel (sh teenustele protsesside tunnuste määramine ja teenuskaartide koostamine; protsesside kaardistus; teenuste ja infosüsteemide seoste tuvastamine; tegevustes vajalike vastutuste, pädevuste ja rollide piiritlemine; protsesside jaotamine klassidesse, teenuste kasutamise sageduse ja sesoonsuse ülevaade; kogu Eesti olemasoleva olukorra ülevaade KOV-ide teenuste arendamise ja lahenduste kasutamise kohta),
2. teenuste ümberkorraldamise plaan, mis peab hõlmama visiooni IKT tõhusama rakendamise kohta, hinnatud avalikud teenused, tuvastatud kiired võidud (sh tegevuste automatiseerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside optimeerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside eest vastutavate isikute tuvastamine; protsessi tegevuste ajakulu määramine ning tegevusmahtude hindamine; tegevustele kuluva aja mõõtmine, sh tööaja kaardistus; lahknevusanalüüs ning probleemide prioretiseerimine),
3. organisatsiooni teadmine kitsaskohtadest ja sellest, mida on vaja muuta, et avalikke teenuseid paremini pakkuda,
4. prototüüp ühe teenuse pakkumiseks, kasutades IKT lahendusi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu Linnavalitsuse linnasektretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.eeVeebilehel kasutatakse küpsiseid