Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Väike-Posti tn lasteaia rajamineeaselreg
Projekti kood: EU50199

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti rahastatakse vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" tingimustele
Toetussumma: 836 009,28 EUR
Omafinantseering: 147 531,06 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 2 792,81 EUR
Projekti kogumaksumus: 986 333,15EUR

Projektijuht: Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 –31.05.2017

Projekti eesmärk: Projekti raames luuakse 68 uut lasteaiakohta, mis annab võimaluse ca 136 lapsevanema töö­ ja pereelu sujuvaks korraldamiseks ning laste heal tasemel hoiuks. Paranb lapsevanemate tööhõives osalemise määr ning väheneb tööpuudus Pärnu linnas.

Projektist:
Pärnu kesklinnas aadressil Väike-Posti 8a rekonstrueeritakse 1963. aastal lasteasutuseks ehitatud (ent 1999. aastast suletud) hoone ning luuakse 2 sõime- ja 2 aiarühma, et parandada lapsevanemate tööhõives osalemise võimalusi ning luua kesklinnas lodulähedasi laste hoidmise võimalusi.

Pärnu linn näeb lasteaia ja –hoiukohtade juurde loomise vajadust tulenevalt:
- kohata laste järjekorrast
- erivajadustega laste arvu suurenemisest ning nendele spetsiifiliste/väiksemate rühmade loomise vajadusest
- ruumipuudusest (2025.a kehtima hakkavate nõuete kohaselt peab lapse kohta olema rühmas mööblivaba pinda 4m2; hetkel on see nõue täidetud Pärnus vaid 1 lasteaia puhul).

Käesoleva projekti raames olemasolev hoone rekonstrueeritakse; rajatakse uued vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning küttesüsteemid; ehitatakse kaasaegsetele nõuetele vastavad 4 rühmatuba (eraldi mängu- ja magamistoad), 2 saali, personali abiruumid; maja saab vajaliku siseinventuuri; õuealale rajatakse haljastus, mänguväljakud ja varjualune.

Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
Pärnu Linnavalitsuse 
linnaarengu peaspetsialist
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid